Zamknij

Andrzej Sitnik: 2020 rok był intensywny i wymagający

09:48, 22.01.2021 | RED
Skomentuj
REKLAMA

Wywiad z prezydentem Siedlec Andrzejem Sitnikiem.

Pożegnaliśmy 2020 rok. Jaki był dla siedleckiego samorządu i Prezydenta Andrzeja Sitnika?

Mogę powiedzieć, że miniony 2020 rok był bardzo intensywny i wymagający. Zmagaliśmy się z wieloma problemami, takimi, które można było przewidzieć już na początku roku oraz takimi, którymi nas „obdarowano” w trakcie jego trwania. Kończąc rok 2019 cieszyliśmy się, że spłaciliśmy wszystkie należne zobowiązania, przeprowadziliśmy inwestycje za ponad 36 mln zł, zakończyliśmy rok mając prawie 1,5 mln zł na plusie, a jednocześnie zmniejszyliśmy zadłużenie o blisko 8 mln zł. 

Wiedzieliśmy, że w 2020 roku nie będzie już tak kolorowo, bo decyzje rządu uderzają bezpośrednio w finanse samorządów. Na tych decyzjach Siedlce straciły 34 miliony złotych. Środki te można by było przeznaczyć choćby na inwestycje. Tylko z tytułu rządowych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) mamy mniejsze wpływy o ok. 16 mln zł. 

Nie krytykuję zasadności wprowadzenia ulg dla podatników, a jedynie brak rekompensaty ze strony rządu utraconych przez samorządy dochodów. Podwyżki w oświacie kosztują siedlecki budżet blisko 11 mln zł, a wzrost płacy minimalnej kolejne 4,5 mln zł. Prawda jest taka, że politykę, którą realizuje obecna władza finansują w znacznej mierze samorządy. Przez to brakuje pieniędzy na bieżące potrzeby i to jest bolączka, z którą również my, jako Miasto Siedlce, musimy się mierzyć.

Od wielu lat samorządy borykają się z niedoszacowaniem systemu oświaty i skarżą na niedostateczną subwencję. Jak jest w Siedlcach?

W każdym roku siedlecki samorząd dokładał pieniądze z budżetu miasta do edukacji. Wzrost otrzymywanej subwencji oświatowej nie wystarcza na pokrycie wzrostu wydatków na oświatę. W 2020 roku dołożyliśmy prawie 38,5 mln zł, w tym roku będzie to 58 225 837,21 zł. Żeby pokryć powstałą dziurę finansową musimy rezygnować np. z remontów czy z realizacji innych zadań bieżących. 

Mówiąc o roku 2020 nie sposób pominąć pandemii. Dała się we znaki?

Można powiedzieć, że życie każdego z nas wywróciło się do góry nogami. 

Pierwsze działania rozpocząłem już w lutym, kiedy jeszcze w naszym kraju nie mówiło się głośno o zachorowaniach. Starałem się, aby nasz samorząd był o krok przed zagrożeniem i wyprzedzał fakty. Stąd liczne spotkania, rozmowy telefoniczne a w konsekwencji błyskawicznie podejmowane decyzje - choćby o otwarciu izolatorium, hotelu dla medyka czy laboratoriów. Z perspektywy czasu oceniam, że podejmowane działania były właściwe i pozwoliły w miarę spokojnie przechodzić czas pandemii. Oczywiście skutki finansowe odczuliśmy. Wpływy do budżetu miasta z powodu pandemii były mniejsze o ok. 6,5 mln zł. Na walkę z koronawirusem przeznaczyliśmy ok. 1 mln zł.

Wiele osób pytało, co ze szczepieniem seniorów, czy w 2020 roku seniorzy 65+ mogli się zaszczepić przeciw grypie?

Seniorzy mogli skorzystać z darmowych szczepień przeciwko grypie. Miasto zagwarantowało refundację ponad 2 tysięcy szczepionek i informowaliśmy na bieżąco, gdzie w danym tygodniu można pójść się zaszczepić. 

Co z miejskimi inwestycjami? Czy pomimo wielu problemów inwestycje są prowadzone?

Tak, zarówno w 2019 i 2020 roku, jak również będą prowadzone w roku obecnym. W roku 2019 bez złotówki kredytu wydatkowaliśmy środki na inwestycje w kwocie prawie 36 milionów złotych, a w 2020 na ok. 34 mln zł. W tym roku mamy zaplanowane inwestycje na 44,7 mln zł.
Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych są w tym momencie bardzo ograniczone. Unijna perspektywa finansowa zakończyła się, a nowa jest przewidziana na lata 2021-27. Gdy tylko się pojawi, z pewnością będziemy aplikować o środki.   

Kontynuujemy rozpoczęte w poprzednim roku po wielu latach niemocy prace rewitalizacyjne w siedleckim parku. Została dokończona obwodowa alejka o nawierzchni asfaltowej, uwzględniająca potrzeby rodziców spacerujących z dziećmi w wózkach i osób jeżdżących np. na rolkach. Jest to jedyna alejka o nawierzchni asfaltowej zaplanowana w parku. Pozostałe wewnętrzne alejki zaprojektowane są do wykonania z innych rodzajów nawierzchni, dostosowanej do klimatu parku. 

Siedlecki samorząd przeznaczył 400 tys. zł na tegoroczne nasadzenia bylin (w ilości 44 783 sztuk), z czego 200 tys. zł to otrzymana na ten cel dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego. 

W ramach budżetu obywatelskiego zostało wymienione i uzupełnione oświetlenie wzdłuż zbudowanej alejki tzw. ringu, by podnieść komfort i bezpieczeństwo osób przebywających w parku, zwłaszcza po zmroku.

Wszystko wskazuje na to, że kolejne projekty odnośnie rewaloryzacji Parku Miejskiego „Aleksandria” m.in. budowa placu zabaw, odbudowa mostka przy stawie oraz wielu alejek wewnątrz parku będą realizowane przy wsparciu pozyskanych funduszy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Oprócz inwestycji w parku zbudowaliśmy wiele parkingów, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta. Powstało oświetlenie nad siedleckim zalewem. Zamontowano kilka sygnalizacji świetlnych „na żądanie”. W kolejne etapy wchodzi budowa ulicy Domanickiej z ciągami pieszo-rowerowymi, zjazdami na posesje itd. Przygotowujemy dokumentację na budowę ulic Cmentarnej, Piaskowej oraz Kątowej. 
Zakończono budowę nowego oświetlenia przy ulicy Poniatowskiego z wymianą słupów oświetleniowych oraz oprawami typu LED. Warto podkreślić, że dzięki staraniom moim i pracowników UM inwestycja ta jest w całości finansowana ze środków zewnętrznych, co dotychczas nie miało miejsca w samorządzie siedleckim. Środki udało się pozyskać z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach projektu zostaną wykonane chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, zjazdy, zieleńce, zatoki autobusowe oraz miejsca parkingowe. Termin zakończenia prac to sierpień tego roku. Nowe, ledowe oświetlenie zainstalowano także, poza ulicą Poniatowskiego, na 11 innych ulicach w mieście. W 2020 roku przeprowadziliśmy także remont zabytkowego budynku „Podlasia”. Na ten cel pozyskaliśmy dotację w wysokości 200 tys. zł. 

Przygotowujemy się także do modernizacji budynków UM Siedlce. Pozostawione przez wiele lat bez remontów i konserwacji wymagają natychmiastowego działania. 

W okresie wakacyjnym w 2020 roku odbyły się prace remontowe w szkołach. Wsparcie otrzymali także działkowcy, którzy dzięki dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta Siedlce mogli wykonać niezbędne prace modernizacyjne i dokonać zakupów potrzebnego sprzętu. W trakcie rozpatrywania są wnioski na termomodernizację szkół podstawowych nr 2 i 12 oraz dwóch wniosków złożonych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotyczących budowy ulicy Karola Lewandowskiego oraz przebudowy ulicy Monte Cassino.

Trwa przebudowa Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w Szpitalu Miejskim. Prace zakończono na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym. Całkowita wartość inwestycji zamknie się kwotą ok. 17,8 mln zł. 3 stycznia 2020 roku na ulice naszego miasta wyjechało 5 nowych autobusów Solaris. Konieczną inwestycją, o której już należy myśleć i podjąć w tym kierunku działania jest cmentarz komunalny. 

Wydział Programów Rozwojowych UM Siedlce złożył 10 wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych…

Złożyliśmy wnioski na łączną kwotę ok. 130 mln zł. Dotyczyły one najpilniejszych miejskich potrzeb m.in. remontów ulic, Środowiskowego Domu Samopomocy czy budowy przedszkola i żłobka. Tu z przykrością muszę stwierdzić, że zostaliśmy, podobnie jak inne samorządy, w których nie sprawuje władzy PiS, zupełnie pominięci. 

Pomimo to, złożyliśmy kolejne wnioski, na przebudowę budynku Urzędu Miasta przy ul. B. Prusa 16/18, na przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budowę ulicy Cmentarnej oraz Piaskowej i Kątowej - licząc na pozytywne rozpatrzenie. 

W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja podana przez jednego z Radnych Miasta Siedlce i następnie powielana, że w ciągu pana dwuletniej kadencji drastycznie wzrosła wysokość zadłużenia naszego miasta. Padała kwota ok. 60 mln zł. 

Nie jest to prawda, wręcz cyniczne kłamstwo. Opieram swoją wiedzę na materiałach RIO, poza tym stan finansów nie jest tajemnicą i każdy może się z nim zapoznać. Wysokość zadłużenia Miasta Siedlce na koniec 2018 roku to 329 341 431,90 zł. 

W to zadłużenie wliczona jest kwota 10 mln zł wyemitowanych obligacji na koniec 2018 roku, koniecznych do zamknięcia budżetu. Na koniec 2020 roku to 338 022 289,00 zł, wystarczy odjąć te dwie kwoty by otrzymać 8 680 857,10 zł. O tyle wzrósł realnie dług publiczny za mojej kadencji przy wydatkach inwestycyjnych w sumie za ok. 70 mln zł. 

Na koniec 2019 roku udało się zmniejszyć zadłużenie Miasta Siedlce o ponad 8,5 mln zł, po raz pierwszy był to rok bez zaciągania jakichkolwiek kredytów, a wszelkie inwestycje były wykonane ze środków własnych. 

Sytuacja jest trudna, nie da się ukryć, ale każdy ma prawo do oceny. Jednak nic tak nie powinno przemawiać jak liczby. Szkoda, że niektórym Radnym proste rachunki sprawiają tak wiele trudności. 

Jakie projekty znalazły się w tegorocznym budżecie obywatelskim?

Lista 17 projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku opiewa na kwotę 3 692 000 zł. Są to remonty i budowy ulic np. M. Żyburowej, Śmiałej; chodników np. na ul. Cmentarnej; parkingów np. przy ul. Starowiejskiej czy Granicznej i Sekulskiej; strefa parkowania wzdłuż ROD „Złote Piaski” a także projekty dotyczące rewaloryzacji Parku Miejskiego „Aleksandria”. 

W tym miejscu pragnę podziękować Stowarzyszeniu Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce za ogromne zaangażowanie, które zaowocowało realizacją 14 projektów. 

Grudniowa Sesja Rady Miasta Siedlce była długa i burzliwa. 

Działania Radnych PiS i STS nastawione są na paraliż Urzędu Miasta i jednostek podległych. Poprzedni prezydent na usługi promocyjne miasta dysponował środkami kilkanaście razy większymi. Obecnie ja głosami w/w radnych otrzymałem 45 000 zł przy zwiększonych kosztach działalności. Jednocześnie radni PiS i STS zadecydowali o zabraniu środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji niezbędnej do koniecznego remontu/budowy ulic Sokołowskiej, Warszawskiej i kładki pieszo-rowerowej na wiadukcie warszawskim. Uniemożliwili tym samym ubieganie się o dotacje zewnętrzne na te inwestycje. Całą kwotę przeznaczyli na budowę nawierzchni na ulicy Dębowej, przy której pobudowanych jest zaledwie siedem domów. 

Orędownikiem kolejnych zmian destabilizujących pracę magistratu był przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka. Zaproponował, by pieniądze z wydatków UM przenieść na zakup m.in. aparatu do stymulacji elektromagnetycznej przezczaszkowej za 295 tys. zł dla Szpitala Miejskiego. Zasadność zakupu tej aparatury nie była konsultowana z dyrektorem szpitala. Pan Niedziółka zasiada w radzie społecznej przy Szpitalu Miejskim i nie podnosił na jej posiedzeniach tego pomysłu. Radna Marta Sosnowska z rozbrajającą szczerością skwitowała ”od przybytku głowa nie boli”. Dziękuję za taki przybytek, który będzie stał w szpitalnych magazynach. Decyzja ta spowoduje, że tylko do połowy roku siedlecki Urząd Miasta będzie miał pieniądze na opłaty za telefony i Internet dla wszystkich miejskich placówek, w tym m.in. szkół. Zabraknie również pieniędzy na usługi pocztowe. Co potem? 

Jak widać radnych opozycji to nie interesuje. 

Kolejną zmianę w budżecie zaproponowała Radna Marta Sosnowska. Wyszła z propozycją, aby z rezerwy ogólnej przeznaczonej na nieprzewidziane zdarzenia, która zwykle była wykorzystywana na remonty niezbędne w jednostkach oświatowych, wypłacić nagrody pracownikom przedszkoli publicznych. W uzasadnieniu podała jedynie fakt, że nie pracowali zdalnie. Decyzja ta skutkuje także dodatkowymi wydatkami w kwocie ok. 750 tys. zł stanowiącą konieczność zwiększenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych, czego wnioskodawczyni nie uwzględniła. Co ciekawe, radni PiS i STS po wprowadzeniu swoich zmian, nie zagłosowali nad budżetem. Nie oceniam przesłanek, jakimi kierowali się ci radni, pozostawiam to do oceny ich wyborcom.

Wszystkim Mieszkańcom życzę zdrowia, spokoju i wytrwałości w dążeniu do celu, podejmowania tylko trafnych decyzji i wielu sukcesów.

(RED)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (5)

niepoRadnyniepoRadny

4 8

czyli w porównaniu do lat ubiegłych inwestycje na prawie zerowym poziomie(nie licząc progów spowalniających ruch). 11:58, 22.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DuszekDuszek

7 4

Jak niepoRadny spłacisz długi po poprzedniej władzy i pogadasz z rządem by nie realizował swoich obietnic za samorządowe pieniądze inwestycji bedzie zdecydowanie więcej. 15:33, 22.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MikołajMikołaj

6 4

Gratulacje Panie Prezydencie. Po mimo tej całej sytuacji na świecie, aroganckiej, bezmyślnej a wręcz *%#)!& opozycji. Miasto się rozwija a ja wspólnie z żoną i dzieckiem, bezpiecznie możemy spacerować po części Parku, bez obawy o połamanie nóg. 19:44, 22.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Chuck NorrisChuck Norris

2 1

Z Warszawskiego Kremla nie dostaniemy już nic. I tak całe obciążenie finansowe zrzucili na samorząd. Panie Prezydencie samorząd ( sam rządź) należy odłączyć od rządu. Robimy referendum i odłączamy się od żydowskiego rządu. 22:27, 01.02.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

perła wschoduperła wschodu

1 0

Niech żyje Wolne Miasto Siedlce! 23:25, 01.02.2021


REKLAMA
REKLAMA
0%