Zamknij

REDAKCJA

Życie Siedleckie
ul. Starowiejska 60 
08-110 Siedlce
tel./fax 25 632-79-77
mail: 
redakcja@zyciesiedleckie.pl

p.o. Redaktor Naczelny :

Kamil Sulej tel. 883 988 678, ksulej@zyciesiedleckie.pl

Redaktor Naczelny: Bożena Gontarz-Górzna, bgontarz@zyciesiedleckie.pl (urlop)

Siedlce: Leszek Koper, tel. 795 541 361, redakcja@zyciesiedleckie.pl;  

Siedlce: Kamil Sulej tel. 883 988 678, ksulej@zyciesiedleckie.pl

Garwolin:  Joanna Soćko tel. 504 336 091, garwolin@zyciesiedleckie.pl

Mińsk Mazowiecki: Sylwia Szumowska, tel. 795 541 364, redakcja@zyciesiedleckie.pl

Węgrów: Leszek Koper, tel. 795 541 361, wegrow@zyciesiedleckie.pl

Sokołów Podlaski:  Marcin Górzny, sokolow@zyciesiedleckie.pl

Łosice: Kami Ułasiuk, tel.519 767 767, 502 716 506, redakcja@zyciesiedleckie.pl

Łuków:  Sylwia Szumowska, tel. 795 541 364, redakcja@zyciesiedleckie.pl

Sport: Kamil Sulej, tel. 883 988 678,  ksulej@zyciesiedleckie.pl

Kultura: Karolina Sulej, tel. 510 083 323, redakcja@zyciesiedleckie.pl

Fotoreporter: Janusz Mazurek, tel. 508 266 906, fotomazurek24@wp.pl

Korekta: Maciej Kędzierski, biuro@zyciesiedleckie.pl

 

REKLAMA

Mariusz Saraczewski | Dyrektor Biura Reklamy i Ogłoszeń
reklama@zyciesiedleckie.pl | kom. 795 541 355

Sylwia Jelonek | Administracja
biuro@zyciesiedleckie.pl | kom. 795 541 362

Handlowcy Biura Reklamy i Ogłoszeń | kom. 795 400 661

siedlce-reklama@zyciesiedleckie.pl  | ogloszenie@zyciesiedleckie.pl
garwolin-reklama@zyciesiedleckie.pl | minskmaz-reklama@zyciesiedleckie.pl
wegrow-reklama@zyciesiedleckie.pl | sokolowpod-reklama@zyciesiedleckie.pl
losice-reklama@zyciesiedleckie.pl | lukow-reklama@zyciesiedleckie.pl

Cennik i parametry techniczne reklam

WYDAWCA:

Życie Siedleckie sp. z o.o., ul. Starowiejska 60, 08-110 Siedlce, NIP: 821-256-19-19, Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV Wydział Rejestrowy; Numer KRS 0000324594, Kapitał zakładowy: 200 tys. PLN.
Prezes Zarządu: Krzysztof Wasilewski, V-ce Prezes Zarządu:  Maciej Sierant  Prokurent: Mariusz Saraczewski

 

Regulamin licencjonowania tekstów - PDF. Regulamin licencjonowania tekstów - DOC.

 

Logotyp Życie Siedleckie PDF. Logotyp Życie Siedleckie CDR v.9.

© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone