Zamknij

REDAKCJA

Życie Siedleckie
ul. Starowiejska 60 
08-110 Siedlce
tel./fax 25 632-79-77
mail: 
redakcja@zyciesiedleckie.pl

Zastępca redaktora naczelnego - szef redakcji
Paweł Kulenty, tel. 607 697 158, pkulenty@zyciesiedleckie.pl

Redaktor naczelny:
Bożena Gontarz-Górzna, bgontarz@zyciesiedleckie.pl (urlop)

Siedlce: Kamil Sulej, redakcja@zyciesiedleckie.pl

Garwolin: Joanna Soćko, garwolin@zyciesiedleckie.pl

Mińsk Mazowiecki: Dorota Krupińska, dkrupinska@zyciesiedleckie.pl

Węgrów: Aneta Korczak, wegrow@zyciesiedleckie.pl

Sokołów Podlaski:  Bożena Gontarz-Górzna, bgontarz@zyciesiedleckie.pl

Łosice: Dorota Krupińska, redakcja@zyciesiedleckie.pl

Łuków: Paweł Kulenty, pkulenty@zyciesiedleckie.pl

Sport: Kamil Sulej


REKLAMA

Mariusz Saraczewski | Dyrektor Biura Reklamy
reklama@zyciesiedleckie.pl | kom. 795 541 355

Sylwia Jelonek | Administracja
biuro@zyciesiedleckie.pl | kom. 795 541 362

Handlowcy Biura Reklamy i Ogłoszeń | kom. 795 400 661

siedlce-reklama@zyciesiedleckie.pl  | ogloszenie@zyciesiedleckie.pl
garwolin-reklama@zyciesiedleckie.pl | minskmaz-reklama@zyciesiedleckie.pl
wegrow-reklama@zyciesiedleckie.pl | sokolowpod-reklama@zyciesiedleckie.pl
losice-reklama@zyciesiedleckie.pl | lukow-reklama@zyciesiedleckie.pl

Cennik i parametry techniczne reklam

WYDAWCA:

Życie Siedleckie sp. z o.o., ul. Starowiejska 60, 08-110 Siedlce, NIP: 821-256-19-19, Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV Wydział Rejestrowy; Numer KRS 0000324594, Kapitał zakładowy: 200 tys. PLN.
Prezes zarządu: Bożena Gontarz-Górzna.

Regulamin licencjonowania tekstów - PDF. Regulamin licencjonowania tekstów - DOC.

 

Logotyp Życie Siedleckie PDF. Logotyp Życie Siedleckie CDR v.9.

© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone