Zamknij
REKLAMA

REDAKCJA

Życie Siedleckie
ul. Starowiejska 60 
08-110 Siedlce
tel./fax 25 632-79-77
mail: 
redakcja@zyciesiedleckie.pl

Redaktor Naczelny: 

Kamil Sulej tel. 795 541 360,  ksulej@zyciesiedleckie.pl;

Siedlce: Paulina Montewkaredakcja@zyciesiedleckie.pl;

Garwolin:  Andrzej Ciosek, tel. 508 184 701, garwolin@zyciesiedleckie.pl;

Mińsk Mazowiecki: Bartosz Cabaj,  portal@zyciesiedleckie.pl, redakcja@zyciesiedleckie.pl

Węgrów: Kamil Sulej tel. 795 541 360,  ksulej@zyciesiedleckie.pl;

Sokołów Podlaski:  Paulina Montewkaredakcja@zyciesiedleckie.pl;

Łosice: Kami Ułasiuk, tel.519 767 767, 502 716 506, losice@zyciesiedleckie.pl;

Łuków:  Bartosz Cabaj,  portal@zyciesiedleckie.pl, redakcja@zyciesiedleckie.pl

Sport: Kamil Sulej, tel.795 541 360,   ksulej@zyciesiedleckie.pl;

Kultura: Karolina Sulej, tel. 510 083 323, redakcja@zyciesiedleckie.pl;

Portal: Bartosz Cabaj, tel. 508 861 154,   portal@zyciesiedleckie.pl, redakcja@zyciesiedleckie.pl

           Paulina Montewkaredakcja@zyciesiedleckie.pl;

           Monika Mikołajczyk, tel. 692 100 619,   redakcja@zyciesiedleckie.pl

Korekta: Maciej Kędzierski, biuro@zyciesiedleckie.pl.

 

REKLAMA

Mariusz Saraczewski | Dyrektor Biura Reklamy i Ogłoszeń
reklama@zyciesiedleckie.pl | kom. 795 541 355

Sylwia Jelonek | Administracja
biuro@zyciesiedleckie.pl | kom. 795 541 362

Handlowcy Biura Reklamy i Ogłoszeń | kom. 795 400 661

siedlce-reklama@zyciesiedleckie.pl  | ogloszenie@zyciesiedleckie.pl
garwolin-reklama@zyciesiedleckie.pl | minskmaz-reklama@zyciesiedleckie.pl
wegrow-reklama@zyciesiedleckie.pl | sokolowpod-reklama@zyciesiedleckie.pl
losice-reklama@zyciesiedleckie.pl | lukow-reklama@zyciesiedleckie.pl

Cennik i parametry techniczne reklam

WYDAWCA:

Życie Siedleckie sp. z o.o., ul. Starowiejska 60, 08-110 Siedlce, NIP: 821-256-19-19, Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV Wydział Rejestrowy; Numer KRS 0000324594, Kapitał zakładowy: 200 tys. PLN.
Prezes Zarządu: Krzysztof Wasilewski, V-ce Prezes Zarządu:  Maciej Sierant  Prokurent: Mariusz Saraczewski

 

Regulamin licencjonowania tekstów - PDF. Regulamin licencjonowania tekstów - DOC.

 

Logotyp Życie Siedleckie PDF. Logotyp Życie Siedleckie CDR v.9.