Zamknij

Dostrzegamy potrzeby zmieniającego się świata…

08.36, 23.09.2022 Katarzyna Chacińska Koło Kreatywnego Pisania UPH
Skomentuj
REKLAMA

Rozmowa z prof. dr hab. Markiem Gugałą, dziekanem Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach.

Panie dziekanie, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach z dumą obchodzi  jubileusz 45-lecia. W tym czasie swoją przyszłość zawodową z wydziałem związało kilka pokoleń mieszkańców regionu. Jaką ofertę edukacyjną dziś ma wydział?

Niewątpliwie po czterech dekadach sukcesem uczelni jest wykształcenie wielu pokoleń nauczycieli, wykwalifikowanej kadry dla rolnictwa i jego bezpośredniego otoczenia. Dziś, z satysfakcją możemy stwierdzić, że tysiące absolwentów naszego Wydziału prowadzi własne gospodarstwa rolne, zajmuje ważne stanowiska w administracji samorządowej, a część z nich piastuje wysokie stanowiska państwowe. Idąc z duchem czasu kształcimy kolejne pokolenia na kierunku rolnictwo i zootechnika, przekazując wiedzę z zakresu najnowszych trendów i innowacji oraz dostrzegając potrzeby zmieniającego się świata. Nasza gospodarka przestrzenna to stosunkowo nowy interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy aspekty prawa administracyjnego, elementy geodezji, budownictwa, architektury, projektowania terenów zieleni i zagadnień rolniczych, które kompleksowo odpowiadają za funkcjonalność i estetykę otaczającej nas przestrzeni. W trosce o środowisko i perspektywy zawodowe absolwentów uczelni proponujemy unikalny w skali kraju i świata (drugi w Polsce, a pierwszy w naszym regionie) kierunek agroleśnictwo. Kierunek jest szansą na racjonalne zagospodarowanie zasobów zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego. Studenci nauczą się  jak w praktyce wykorzystać innowacje w produkcji żywności i gospodarce leśnej, dbając jednocześnie  o zdrowie ludzi i jakość środowiska. A jeśli z miłości do zwierząt chcesz uczynić profesję, nie znajdziesz lepszego kierunku niż zoopsychologia z animaloterapią na UPH.

Czy na wydziale jest przestrzeń, gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania?

Oczywiście. Nasz wydział kształci na kierunkach praktyczno- technicznych, a absolwenci uzyskują tytuł inżyniera lub magistra inżyniera. Oprócz stricte teoretycznych zajęć nasi  studenci uczestniczą w zajęciach terenowych, wszelkiego rodzaju wyjazdach studyjnych do firm i instytucji związanych z rolnictwem. W ten sposób poszerzają swoją wiedzę o elementy praktyczne.  Na wydziale funkcjonuje kilka kół naukowych, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Jest również możliwość aktywnego udziału studentów w konferencjach naukowych i wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+. 

Czy w związku z coraz bardziej wymagającym rynkiem pracy, Wydział oferuje propozycje programów studiów podyplomowych, dzięki którym można „podkręcić” swoją karierę?

W ofercie wydziału mamy studia podyplomowe z rolnictwa, na których absolwenci innych kierunków studiów mogą poszerzyć swoją wiedzę o podstawowe informacje z zakresu rolnictwa. Ukończenie tych studiów daje możliwość uzyskania kwalifikacji pozwalających na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz ubieganie się o pomoc finansową z programów unijnych skierowanych dla rolników. Posiadamy również studia podyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej. Celem ich jest interdyscyplinarne kształcenie w zakresie planowania, rozwoju regionalnego i ochrony  środowiska w gospodarce przestrzennej. Studia te uzupełniają i poszerzają wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej osobom zatrudnionym lub planującym zatrudnienie w jednostkach samorządowych, administracji gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej.  Zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej uprawniają absolwentów do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kształcenie to jeden z filarów działalności Wydziału, drugi to nauka. Jakie badania prowadzą pracownicy?

Jak już wspomniałem, nasz wydział wpisuje się w nauki eksperymentalne, nasi pracownicy prowadzą badania zarówno agrotechniczne związane z produkcją roślinną jak i zootechniczne poświęcone hodowli i chowu zwierząt. Badania naukowe prowadzone są w warunkach laboratoryjnych, fermowych i polowych. Pracownicy mają także do dyspozycji Rolniczą Stację Doświadczalną, w której prowadzą szereg ścisłych badań polowych. Naukowcy z naszego Wydziału prowadzą również badania we współpracy z naukowcami z Austrii, Słowacji, Ukrainy, Włoch i Niderlandów. Nasi pracownicy posiadają znaczny dorobek związany z opatentowaniem w ciągu 45 lat ponad 80 wynalazków. Środowisko naukowe poprzez swoje badania przy wsparciu różnych instytucji z otoczenia rolniczego zawsze było i będzie propagatorem wdrażania nowych technologii.  

Ważnym aspektem działalności naukowej jest transfer wiedzy do gospodarki. Jakie osiągnięcia w tym obszarze ma wydział?

Wyniki badań, które osiągamy staramy się wdrażać do praktyki rolniczej. W ostatnim czasie z sukcesem udało nam się wdrożyć: „Program kazeinowy” czyli możliwość wykorzystania zawartości kazeiny w ocenie przydatności technologicznej i systemie zapłaty za mleko surowe, „Alternatywne metody chowu drobiu - Kurczak Zagrodowy z Podlasia”. Skomercjalizowaliśmy badania poprzez wdrożenie do produkcji „Nowego nawozu organiczno-mineralnego zawierającego N, Ca, B i wolne aminokwasy” oraz „Innowacyjne, niechemiczne metody ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami w  systemie ekologicznym i integrowanym”. Mamy również w ostatniej fazie testów opatentowany wynalazek „Wał rolniczy krusząco-ugniatający”, który pozytywnie przeszedł testy w Polsce a obecnie jest testowany w Hiszpanii, Francji, Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii.

Przed nami kolejny rok akademicki. Jakie plany ma dziekan wydziału?

Kolejny rok akademicki, ale również za sobą połowa kadencji dziekana.  Jest to też czas na pewne podsumowania, co udało się zrealizować, a czego jeszcze nie. Na pewno był to trudny okres ze względu na pandemię. Cześć planów zostało zrealizowanych i to nasz sukces. Obecnie, wraz z pracownikami chcę się skupić się nad budowaniem współpracy ze szkołami średnimi oraz promocją kierunków rolnictwo i zootechnika. gdyż jest to trzon wydziału z 45 letnią tradycją. Rolnictwo jest strategicznym sektorem gospodarki. Szczególnie ważne w dobie wojny na Ukrainie i zagrożenia kryzysem głodu jest „bezpieczeństwo żywnościowe”. W dalszym ciągu chciałbym rozwijać zaplecze dydaktyczne i naukowe służące studentom w pozyskiwaniu wiedzy na najwyższym poziomie, jak i pracownikom w rozwoju nowych kierunków badań. Za dwa lata kończy się moja kadencja i chciałbym pozostawić Wydział w dobrej kondycji, żeby mój następca mógł dalej kontynuować rozwój wydziału.    

(Katarzyna Chacińska Koło Kreatywnego Pisania UPH)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%