Zamknij

Umowa na klasztory w Węgrowie i Rawie Ruskiej podpisana!

15:18, 10.05.2018 | A.K
REKLAMA
Skomentuj

Umowa na dofinansowanie rewitalizacji klasztoru w Węgrowie i Rawie Ruskiej i przystosowanie ich do celów turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych została podpisana przez wiceminister inwestycji i rozwoju Adama Hamryszczaka oraz proboszcza parafii pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie ks. Romualda Koska.

Uroczystość miała miejsce w środę, 9 maja, w klasztorze, w Węgrowie. W spotkaniu uczestniczył m.in: arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki, biskup ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusz Pikus, wicemarszałek Senatu Maria Koc, wiceminister kultury Magdalena Gawin, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, dyrektor siedleckiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego Marek Renik, burmistrz Węgrowa Krzysztof Wyszogrodzki, Tomasz Jędrzejewski zastępca kierownika WST PL-BY-UA 2014-2020, Alicja Walecka, dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego, a także koordynatorka projektu Zofia Paczóska. Umowę podpisał wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak oraz proboszcz parafii pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie ks. Romuald Koska.

Projekt pod nazwą „Bliźniacze klasztory Węgrów i Rawa Ruska – wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia kulturalnego w Polsce i Ukrainie wart jest 2,638,872,58 mln euro, z czego 2,374,985 mln euro to dofinansowanie (w sumie 90% kosztów kwalifikowanych). Zadanie zostanie dofinansowane w ramach programu Współpracy Transgenicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Parafia pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie otrzyma dofinansowanie w wysokości 1,622,543 mln euro, z czego wkład własny parafii to 180,282 tys. euro. Archidiecezja lwowska z kolei otrzyma 752,442 tys. euro dofinansowania, przy wkładzie własnym 836,604 tys. euro.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie turystyczne terenów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez utworzenie Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie, Szlaku Klasztorów Poreformackich po obu stronach granicy oraz rozwijaniu dialogu kultur poprzez wymiany młodzieży, organizowanie konferencji i wydarzeń kulturalnych.

W celu utworzenia Centrum Dialogu Kultur oraz w ramach rewitalizacji klasztoru w Węgrowie przewiduje się prace budowlane w budynku klasztoru (wymiana poszycia i pokrycia dachowego na budynku klasztornym, remont elewacji wraz z wymianą stolarki, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej, zadaszeniu wirydarza z przeznaczeniem na dużą salę wielofunkcyjną, przystosowaniu pomieszczenia w budynku klasztornym do funkcji kuchennych niezbędnych dla pełnego wykorzystania sali wielofunkcyjnej i miejsc noclegowych, wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz montażu windy osobowej), przystosowanie klasztoru do celów noclegowych na 42 miejsca, wyposażenie w niezbędny sprzęt i meble do 14 turystycznych pokoi noclegowych, wyposażenie w meble i sprzęt sali wielofunkcyjnej (konferencje, koncerty, projekcje filmowe, spektakle, wystawy) w wirydarzu.

W Rawie Ruskiej też będzie działo się wiele. Tam oprócz przeprowadzenia rewitalizacji klasztoru powstanie Ośrodek Dialogu Kultur i Rodzinny Dom Dziecka. W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną prace budowlane budynku klasztoru i kościoła przystosowanie klasztoru do celów noclegowych (12 pokoi turystycznych na 24 miejsca), utworzony zostanie Rodzinny Dom Dziecka dla czterech 12-osobowych rodzin, a także wyposażony zostanie Ośrodek Dialogu Kultur i Rodzinny Dom Dziecka, poza tym postaną też sale tematyczne, w tym: historyczna, sportowa, szkoleniowo-edukacyjna i rekreacyjno-integracyjna.

Więcej w Życiu Siedleckim, w piątek 18 maja

(A.K)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone