Zamknij

Egzekucja komornicza - czego nie może zająć komornik?

15:48, 26.08.2022 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 15:48, 26.08.2022

Egzekucja komornicza to ostateczność – jeśli dłużnik ma zaległości, których faktycznie nie reguluje. Oczywiście większość z nas stara się nie doprowadzić do takiej skrajnej sytuacji, jednak mimo to komornicy mają ręce pełne pracy. Nieracjonalne zaciąganie kredytów czy pożyczek może doprowadzić do utraty płynności finansowej. W efekcie zaczynamy obawiać się o swoje środki potrzebne do życia. W takim momencie warto dowiedzieć się, jakie świadczenia nie podlegają egzekucji. Są bowiem pewne środki finansowe, których komornik na mocy różnych ustaw nie ma prawa zająć.

Postępowanie egzekucyjne komornika

Jeśli nasi wierzyciele zwrócili się do komornika o zajęcia zadłużenia, otwarte zostaje postępowanie egzekucyjne. Prowadzi je organ wykonawczy, jakim jest komornik. Aby je rozpocząć, musi posiadać tytuł wykonawczy. Może nim być nakaz zapłaty czy wyrok sądu, a także inne tożsame dokumenty. Na ich postawie wszczynana jest egzekucja środków na zaspokojenie wierzytelności.Postępowanie zaczyna doręczenie dłużnikowi tzw. zawiadomienia o wszczęciu tej egzekucji. Komornik wpisuje w nim informację o podstawie postępowania – czyli o tytule wykonawczym. Dodaje wiadomość o sposobie egzekucji długu, a także o możliwości wniesienia zaskarżenia. Od tego momentu rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne komornika.

Przeczytaj też: Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Świadczenia niepodlegające egzekucji

W tym miejscu warto zauważyć, że istnieje spora grupa środków, które nie podlegają egzekucji z mocy prawa. Dotyczy to generalnie świadczeń z pomocy społecznej i innych źródeł, ale także np. alimentów. Wiele z tych środków wymienia art. 831 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zalicza do nich np. pieniądze otrzymane z powodu wyjazdów służbowych, odszkodowania za wypadki, środki od Skarbu Państwa o specjalnym przeznaczeniu, świadczenia integracyjne, pieniądze z pomocy społecznej.Dodatek na dzieci, czyli 500+, także nie podlega egzekucji. Dotyczy to również niektórych innych środków wymienionych w różnych ustawach. Należy jednak pamiętać, iż łagodzenie dotkliwości egzekucji przez ominięcie tych środków często nie dotyczy dłużników alimentacyjnych. Oni muszą pogodzić się z mniejszą liczbą wyjątków.

Blokady kont bankowych

Mimo że wiele świadczeń, jak wspomniano wyżej, nie podlega egzekucji, zdarza się, że to same banki blokują konta bankowe dłużników. Nie jest to działanie komornika, który wie, jakich środków nie można zajmować. Dzieje się tak jednak dlatego, że pieniądze przelane na konto tracą swą tożsamość, a bank nie bada ich pochodzenia. Częstą praktyką jest więc zajmowanie danych sum. Na koncie pozostaje wówczas tylko kwota wolna od zajęcia. Jest to jednak niezgodne z prawem. Co zatem zrobić w takiej sytuacji?Ograniczenie egzekucji z konta bankowego dłużnikaJeśli dojdzie do takiej praktyki, dłużnik powinien się bronić. W tym celu należy złożyć do komornika wniosek o ograniczenia zajęcia konta bankowego. Trzeba zaznaczyć, że wniosek dotyczy kwot związanych ze świadczeniami społecznymi i tym podobnych (które nie podlegają egzekucji z mocy prawa). Trzeba jednak udokumentować otrzymywanie takich środków na konto (wyciąg z konta z ostatnich kilku miesięcy).Jeśli odpowiedź komornika będzie negatywna, trzeba wnieść skargę na jego czynności. Wtedy organ ten zostanie zmuszony do realizacji naszego wniosku. Jak więc widać, dłużnik musi aktywnie uczestniczyć w procesie egzekucji i w razie potrzeby walczyć o swoje prawa.

Więcej informacji na eWindykacja24.pl

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%