Zamknij
REKLAMA
Przygotowywanie i opracowywanie korespondencji i pism procesowych, kontakt (telefoniczny) ze zleceniodawcami i dłużnikami, wierzycielami, obsługa sprzętu biurowego i aplikacji wykorzystywanych przez organizatora stażu.
StPr/21/1764
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Obsługa kasy fiskalnej, obsługa stacji treningowo-zabiegowej, obsługa klientów.
StPr/21/1765
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Obsługa kasy i sklepu. Utrzymanie standardów higieny i obsługi. Praca na dwie zmiany w przedziale godzinowym 06.00- 23.00.
StPr/21/1768
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca polegająca na utrzymaniu czystości obiektu biurowego. Do obowiązków należą m.in: opróżnianie wszystkich koszy na śmieci, uzupełnianie mydła, papieru toaletowego, ręczników mycie dozowników na: mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe, odkażanie umywalek, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach, mycie posadzek, mycie sanitariatów (toalety, pisuary, umywalki), usuwanie bieżących zanieczyszczeń. Praca w godzinach 14.00- 16.00
StPr/21/1769
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
wynagrodzenie od od 700 PLN

Obsługa interesantów, rozliczanie składek w programie komputerowym, rozliczanie dotacji, przygotowywanie i rejestrowanie pism, organizacja spotkań zarządów, przygotowywanie kosztorysów, prowadzenie wymiaru poszczególnych gmin, obsługa urządzeń biurowych.
StPr/21/1762
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Zapoznanie z pracą w dziale drukarni, sztancowanie druków, falcowanie, bigowanie, druk broszur, gazetek, folderów, ulotek, kalendarzy, przygotowywanie wyrobów gotowych do wysyłki i transportu.
StPr/21/1755
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Wprowadzanie danych do programu księgowego. Prowadzenie ewidencji ryczałtu, książki przychodów i rozchodów, rejestrów VAT sprzedaży i zakupów, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych dla podatku dochodowego, sporządzanie deklaracji dla podatku VAT.
StPr/21/1738
data rozpoczęcia pracy od 11.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Obsługa klienta, sprzedaż towaru, przyjmowanie zleceń, wykonywanie zdjęć do dokumentów.
StPr/21/1740
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Organizacja transportu międzynarodowego Wschód- Zachód, pozyskiwanie ładunków.
StPr/21/1747
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 6 000 PLN

Prace remontowo porządkowe, utrzymanie w czystości terenów komunalnych.
StPr/21/1761
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN