Zamknij
REKLAMA

Ponad 164 miliony złotych dla subregionu siedleckiego

12:45, 11.01.2021 | KS
Skomentuj
REKLAMA

164 mln zł na inwestycje w szpitalach, instytucjach kultury i remonty dróg – tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2021 r. dla subregionu siedleckiego.

O planach na 2021 rok mówiły władze Mazowsza w trakcie spotkania z dziennikarzami. Województwo reprezentowali marszałek Adam Struzik oraz członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W konferencji wziął udział również Marcin Kulicki - prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Pandemiczny 2020 rok był trudny dla wszystkich, także dla władz Mazowsza. - Gdyby nie pomoc z Unii Europejskiej to byłoby bardzo źle - przyznał Struzik. - Miniony rok zamknęliśmy brakiem wpływu w kwocie 200 milionów złotych. Nowy budżet jest ambitny, ponieważ jest jednym z największych do tej pory. Przy jego konstruowaniu w znacznej mierze będziemy korzystać ze środków własnych, ale także skorzystamy z kredytów.

Struzik mówił również, że planowane przejęcie szpitali przez państwo to błędny kierunek. Tłumaczył, że zadłużenie jednostek służby zdrowia wynika z niedofinansowania systemu. Marszałek mówił również o regularnie powracającym temacie podziału województwa mazowieckiego. - Realizacja ambitnego budżetu jest możliwa tylko dlatego, że Mazowsze jest całością - podsumował Struzik.

Poza zdrowiem, znaczne środki samorząd województwa przeznaczył także na rozbudowę i modernizację dróg, kulturę czy programy wsparcia – podsumowuje członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Zabezpieczyliśmy środki na realizację przedsięwzięć w każdej dziedzinie życia. I co mnie osobiście najbardziej cieszy, nie zabraknie również środków na nasze autorskie programy pomocowe. W przyszłym roku na pomoc samorządów lokalnych przeznaczymy aż 131 mln zł. Warto zaznaczyć, że i tutaj wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom samorządom lokalnym w związku z trwającą pandemią, dając możliwość ubiegania się o środki na doposażenie zakładów medycznych  – zaznacza. – Rok 2021 z pewnością nie będzie należał do najłatwiejszych – pandemia, zmiany w przepisach na szczeblu państwowym, powracający plan podziału Mazowsza, czy pomysł wyłączenia części Mazowsza z programów regionalnych, nie napawają optymizmem. Do tego dochodzi upolitycznione rozdawanie środków na szczeblu rządowym, które odbija się na całym naszym regionie, dzieląc samorządy na lepsze i gorsze.

Największe planowane na 2021 r. inwestycje w subregionie siedleckim

ZDROWIE

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie siedleckim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 50,3 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował będzie realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł.

Jednym z jego partnerów jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, który do tej pory otrzymał już 105 sztuk specjalistycznego sprzętu, 750 sztuk wyposażenia, 302 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 5 000 litrów płynów do dezynfekcji. W placówce przeprowadzane są także prace remontowo-budowlane.

Meditrans w Siedlcach dzięki unijnemu wsparciu otrzymał 7 sztuk specjalistycznego sprzętu, 76 sztuk wyposażenia, w tym także ambulans typu C i pojazd specjalistycznego przeznaczenia z oddzielną przestrzenią dla kierowcy (personelu) i transportową, 219 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 4 100 litrów płynów do dezynfekcji. Dodatkowo, dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców subregionu w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Meditrans w Siedlcach wzbogaci się o dwie karetki, a w parku krajobrazowym przy szpitalu w Rudce powstanie tężnia solna.

- Oprócz możliwości kontynuowania projektów rozpoczętych w ubiegłym roku, nasz szpital otrzymał fundusze na dwa duże zadania: modernizację budynku głównego w Rudce oraz rozbudowę budynku poradni specjalistycznych i nadbudowę jej o dodatkowy poziom, co zapewni szpitalowi gotowość do działań przeciw SARS-CoV-2. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza jakość świadczonych usług w naszym szpitalu systematycznie poprawia się - zaznaczył Marcin Kulicki, Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Planowane przez samorząd województwa inwestycje:

 • modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce – 30 mln zł;
 • modernizacja pomieszczeń oddziału neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 8,1 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 3,5 mln zł;
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt – Siedlecki Ośrodek Onkologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii – 2 mln zł;
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 1,3 mln zł;
 • adaptacja budynku administracyjno-technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 1,1 mln zł;
 • rejestracja, obserwacja, opieka – transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 880,7 tys. zł;
 • rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 700 tys. zł;
 • modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach - Budynek A – 496 tys. zł;
 • przebudowa terenu szpitalnego obejmująca infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 181,5 tys. zł;
 • wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o – 44,7 tys. zł.

Na terenie subregionu siedleckiego zrealizowane zostaną także projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji BOM. W parku krajobrazowym przy szpitalu w Rudce powstanie tężnia solna – 495 tys. zł, a Meditrans w Siedlcach otrzyma karetkę pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego – 600 tys. zł oraz karetkę bariatryczną – 750 tys. zł.

DROGI

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu siedleckiego trafi ponad 95,4 mln zł.

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji znalazły się m.in.:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 Warszawa–Węgrów (powiat miński) – 30 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach – 25,7 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w m. Stok Lacki wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej etap II i III na odc. 4,1 km – 15 mln zł;
 • budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek – 9,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 802 na wybranych odcinkach tj. od km 3+470 do km 6+370 Huta Mińska–Pogorzel, od km 8+680 do km 9+740 Pogorzel–Siennica i od km 11+900 do km 14+100 Siennica–Żaków – 3,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 697 od km 11+880 do km 12+523 przejście przez miejscowość Grębków – 800 tys. zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km  0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego – 300 tys. zł.

4,9 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na kompleksową budowę bazy obwodu drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim. Powstanie   budynek administracyjny – magazynowo-garażowy oraz magazyn soli. Wybudowane zostaną drogi wewnętrzne, oświetlenie oraz składowisko na materiały sypkie w systemie projektuj buduj. Dodatkowo 4,8 mln zł samorząd Mazowsza przekaże na kompleksową budowę bazy obwodu drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach. Tu również powstanie budynek administracyjny, magazynowo-garażowy oraz magazyn soli. Projekt obejmuje również  zagospodarowanie terenu. Cała inwestycja zostanie przeprowadzona  w systemie „projektuj i buduj”.

Na terenie subregionu siedleckiego zrealizowane zostaną także projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji BOM: „Widoczni – bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec” – 260 tys. zł oraz budowa drogi dla rowerów i pieszych – droga wojewódzka 719 między Brwinowem a Milanówkiem i 802 w okolicach Mińska Mazowieckiego – 700 tys. zł.

KULTURA

Na rozbudowę, modernizację i utrzymanie instytucji kultury w subregionie siedleckim władze Mazowsza przeznaczą blisko 7,5 mln zł.

Dzięki tym środkom możliwe będzie rozpoczęcie prac nad  budową obiektu wystawienniczo-edukacyjnego w Muzeum Treblinka (110 tys. zł). W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł.

Dzięki mieszkańcom regionu, w ramach BOM zrealizowany zostanie projekt „Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy”. Koszt przedsięwzięcia to 973 tys. zł.

Kolejne ponad 6,4 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

PROGRAMY WSPARCIA

W 2021 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 56,4 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument wsparcia – celem jest poprawa wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego – 20 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 12 mln zł;
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021 – 11 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia – zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – 6 mln zł;
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 4 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze – 1 mln zł.
(KS)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA