Zamknij
REKLAMA
Dbanie o porządek na terenie zakładu.
StPr/21/2235
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Dozór budynków oraz terenu zakładu. Praca na dwie zmiany 12/24 w godzinach 7:00-19:00, 19:00-7:00; wymagane orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
StPr/21/2236
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Sprzątanie pokoi biurowych, łazienek, szatni, korytarzy itp.
StPr/21/2237
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Rozwożenie pracowników, odśnieżanie przystanków i przejść dla pieszych w okresie zimowym. Okres letni to praca przy opróżnianiu śmietniczek na terenie miasta Siedlce.
StPr/21/2238
data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych, zamiatanie, koszenie trawy, odśnieżanie. Powierzchnia około 100 m2. Praca w godz. 6.00-8.00.
StPr/21/2239
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 1 100 PLN

Prowadzenie spraw administracyjnych i księgowych placówki oraz dokumentacji związanej z pobytem dziecka w placówce, w tym przygotowywanie jadłospisów.
StPr/21/2240
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowania oraz sporządzanie w tym zakresie odpowiedniej sprawozdawczości, analiza wszystkich dostępnych programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych, z których istnieje możliwość pozyskania środków finansowych, prowadzenie analiz pozyskanych środków pomocowych Unii Europejskiej oraz przedkładanie wniosków w zakresie ich wykorzystania, opiniowanie pod względem celowości projektów inwestycji oraz innych przedsięwzięć gospodarczych, prowadzenie spraw z zakresu RODO, prowadzenie analiz i prac dotyczących nabywania nowych systemów ciepłowniczych oraz możliwości zastosowania nowych technologii w ciepłownictwie.
StPr/21/2242
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Realizacja potrzeb w zakresie usług sprzętowo-transportowych, kontrola efektywności wykorzystania środków transportowych, przygotowywanie planów remontów i zakupu środków transportowych, planowanie zaopatrzenia materiałowego, prowadzenie gospodarki magazynowej, realizacja planowych i doraźnych potrzeb zaopatrzenia w materiały i paliwa stałe.
StPr/21/2243
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
StPr/21/2244
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Dozór i ochrona budynku. Praca w godzinach od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00
StPr/21/2245
data rozpoczęcia pracy od 10.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN