Zamknij
REKLAMA
Bezpośredni kontakt z klientem, instytucjami pośredniczącymi/zarządzającymi, analiza i ocena możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Kompleksowe doradztwo na każdym etapie przygotowania i oceny projektu. Pozyskanie nowych klientów, identyfikacja potrzeb klientów w celu doboru źródła dofinansowania. Weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania, opracowanie dokumentacji aplikacyjnych zgodnie z wymaganiami konkursów, pomoc w rozliczeniach projektów finansowanych przez UE. Monitorowanie zgodności realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami, wymaganiami umowy o dofinansowanie oraz założeniami wniosku o dofinansowanie. Prowadzenie dokumentacji projektów w sposób zgodny z przepisami i zasadami poszczególnych programów.
StPr/20/1823
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Pozyskanie finansowania na realizację działań Fundacji (w tym pozyskanie grantów, sponsorów, darczyńców), współtworzenie i realizacja kampanii fundraisingowych, promocja kampanii fundraisingowych oraz działań projektowych w tym wykonywanie prac administracyjnych i organizacyjnych. Wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych zgodnie z wytycznymi konkursów. Pomoc w rozliczeniach realizowanych projektów.
StPr/20/1824
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Szycie wyrobów szwalniczych z różnych materiałów włókienniczych z użyciem maszyn szwalniczych, dobieranie igieł, nici zgodnie z przeznaczeniem, obsługa i nadzór maszyn z zachowaniem wymagań technologicznych i eksploatacyjnych, przeszywanie części odzieży według określonej formy. Nienormowany czas pracy w godzinach od 6.00 do 22.00 w zależności od potrzeb pracodawcy.
StPr/20/1811
data rozpoczęcia pracy od 14.12.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Przyjmowanie książek, prowadzenie kartotek. Działalność doradcza i edukacyjna uczniów, prowadzenie kroniki szkolnej. Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad.
StPr/20/1815
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 949 PLN

Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat, czynności pielęgnacyjne, zajęcia edukacyjne.
StPr/20/1796
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prace związane z dzieleniem, pakowaniem drobiu, segregacją elementów drobiowych. Praca dwuzmianowa w godzinach od 6.00 do 22.00
StPr/20/1797
data rozpoczęcia pracy od 04.01.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Szycie wyrobów szwalniczych z różnych materiałów włókienniczych z użyciem maszyn szwalniczych, dobieranie igieł, nici zgodnie z przeznaczeniem, obsługa i nadzór maszyn z zachowaniem wymagań technologicznych i eksploatacyjnych, przeszywanie części odzieży według określonej formy. Praca na trzy zmiany, w zależności od potrzeb pracodawcy.
StPr/20/1790
data rozpoczęcia pracy od 14.12.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Wykonywanie prawidłowego montażu i demontażu, zabezpieczanie i konserwacja wykonanych konstrukcji, prawidłowa eksploatacja narzędzi i urządzeń. Przestrzeganie norm jakościowych, zasad technologicznych. Dokonywanie oceny wykonanych zadań. Praca na trzy zmiany zależności od potrzeb pracodawcy.
StPr/20/1791
data rozpoczęcia pracy od 14.12.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Wykonywanie różnego typu prac prostych zleconych w zależności od branży i specyfiki pracy (pakowanie, rozładunek towaru dzielenie). Prace na produkcji ( produkcja opakowań), realizacja planów produkcyjnych. Praca na trzy zmiany wg zapotrzebowania pracodawcy.
StPr/20/1792
data rozpoczęcia pracy od 14.12.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Szycie wyrobów szwalniczych z różnych materiałów włókienniczych z użyciem maszyn szwalniczych, dobieranie igieł, nici zgodnie z przeznaczeniem, obsługa i nadzór maszyn z zachowaniem wymagań technologicznych i eksploatacyjnych, przeszywanie części odzieży według określonej formy. Praca na trzy zmiany wg zapotrzebowania pracodawcy.
StPr/20/1793
data rozpoczęcia pracy od 14.12.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN