Zamknij
REKLAMA
Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP, informowanie pracodawcy o wystąpieniu zagrożeń na terenie zakładu, sporządzanie analiz stanu technicznego pomieszczeń, organizowanie szkoleń z zakresu BHP, udział w opracowywaniu i ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk, doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, doradztwo w zakresie organizacji stanowisk.
StPr/21/1417
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 560,4 PLN

Uzgodnienia potrzeb szkoleniowych, organizowanie szkoleń oraz potrzebnego zaplecza (m.in. nocleg, posiłek, materiały szkoleniowe), osobiste prowadzenie szkoleń z zakresu obowiązujących procedur oraz systemu sprzedażowego, koordynacja zatrudnienia oraz organizowanie procesu integracji i adaptacji nowych pracowników. Uzgodnienia potrzeb rekrutacyjnych na podstawowe stanowiska sprzedażowe i magazynowe, realizowanie samodzielnie procesów rekrutacyjnych (m.in. tworzenie, zamieszczanie, kontrola ogłoszeń, weryfikacja i selekcja nadesłanych aplikacji), współtworzenie bazy kandydatów. Opisywanie dokumentów kosztowych z obszaru personalnego, raportowanie wyników.
StPr/21/1421
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Przygotowywanie powierzchni pod kostkę brukową, układanie kostki brukowej, ustawianie krawężników.
StPr/21/1425
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN

Zapoznanie z pracą w dziale windykacyjnym, poznanie obsługi programów komputerowych oraz analiza dokumentów przekazywanych do komorników.
StPr/21/1412
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Prowadzenie ksiąg rachunkowych grupy spółek Solutions 30 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości i przepisami prawa podatkowego. Kontrola i uzgadnianie kont księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Kalkulacja oraz sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT/JPK oraz nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych. Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu Grupy, jednostek powiązanych, banków, instytucji zewnętrznych i audytorów. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP, banki, audytorzy, doradcy podatkowi). Opracowywanie i wdrażanie zasad, procedur oraz instrumentów kontroli wewnętrznej w obszarze finansowo-księgowym. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości. Wsparcie Zarządu Grupy i Zarządów spółek operacyjnych w innych kwestiach finansowych.
StPr/21/1394
data rozpoczęcia pracy od 29.07.2021
wynagrodzenie od od 7 000 do 15 000 PLN

Obsługa klienta, dbałość o estetykę sklepu. Twórczość florystyczna: bukiety, aranżacje, wiązani, kompozycje.
StPr/21/1398
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 000 PLN

Nauczanie języka angielskiego w klasach szkoły średniej.
StPr/21/1400
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 949 PLN

Sprzedaż i kompleksowa obsługa klienta oraz zaprasowywanie, mierzenie i wyrównywanie tkanin.
StPr/21/1395
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Nauczyciel elektrotechniki i elektroniki w szkole ponadpodstawowej
StPr/21/1397
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 312 do 450 PLN

Prace przy montażu rusztowań elewacyjnych, przyklejanie styropianu, zaciąganie siatki, prace tynkarskie. Podstawowe prace budolwane.
StPr/21/1387
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN