Zamknij
REKLAMA

Pozyskiwanie i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami zagranicznymi. Przygotowywanie ofert handlowych oraz negocjacje warunków handlowych. Kontrola i egzekwowanie warunków współpracy. Obsługa procesu realizacji zamówień we współpracy z wydziałem produkcyjnym i logistyką. Reprezentowanie firmy na targach. Współpraca z agencjami celnymi. Raportowanie działań sprzedaży.
StPr/20/0943
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od 3 000 - 3 300 PLN

Odpowiedzialność za całość gospodarki chemią basenową i środkami chemicznymi uzdatniania wody, prowadzenie kartoteki środków chemicznych, prowadzenie rejestru kart charakterystyk substancji chemicznych oraz kart charakterystyk substancji niebezpiecznych, prowadzenie kontroli i nadzoru w zakresie użytkowania i stosowania środków czystości i środków chemicznych, sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą urządzeń basenowych, wykonywanie badań i analiz wody basenowej, nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową uzdatniania wody basenowej, wymiana pojemników ze środkami chemicznymi uzdatniania wody, płukanie oraz dezynfekcja układów filtracyjnych.
StPr/20/0944
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Sprzątanie w wyznaczonych przez przełożonego miejscach, które mogą być zmienione w przypadku konieczności. Wietrzenie sprzątanych pomieszczeń, odkurzanie dywanów i wykładzin chodnikowych, opróżnianie pojemników na śmieci. Mycie fug, armatur i okien, podlewanie kwiatów. Dbanie o czystość terenu wokół budynku ZAZ - zebranie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie dojścia do drzwi głównych, zamiatanie. Po sprzątnięciu sprawdzenie zabezpieczeń okien, kranów i drzwi oraz wygaszenie oświetlenia.
StPr/20/0940
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 1 430 PLN

Wystawianie polis. Bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
StPr/20/0941
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przygotowywanie posiłków w kuchni szpitalnej, dystrybucja posiłów.
StPr/20/0928
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Montaż i konserwacja urządzeń elektronicznych, montaż układów elektrycznych i elektronicznych.
StPr/20/0937
data rozpoczęcia pracy od 07.07.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Montaż instalacji hydraulicznych.
StPr/20/0938
data rozpoczęcia pracy od 07.07.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Naprawa dużego sprzętu AGD - wykonywanie napraw oraz sporządzanie dokumentacji serwisowej zgodnie z procedurami wewnętrznymi firmy. Diagnozowanie uszkodzeń, dobór części zamiennych i sporządzanie wyceny naprawy.
StPr/20/0939
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Poznanie obowiązujących przepisów, prowadzenie rejestrów, obsługa korespondencji, archiwizacja dokumentów, przygotowywanie pism i zaświadczeń
StPr/20/0925
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Organizacja obiegu dokumentów, ewidencjonowanie oraz klasyfikacja dokumentów, wpisywanie pism przychodzących i wychodzących do dziennika korespondecyjnego. Obsługa urządzeń biurowych, redagowanie pism, rejestracja spraw wpływających do kancelarii komorniczej.
StPr/20/0927
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN