Zamknij
REKLAMA
Transport międzynarodowy (Zachód), rzetelne wypełnianie dokumentacji przewozowej, punktualność, dbałość o powierzone mienie. System pracy 4/1 (wyjazdy 4 tygodniowe). Wynagrodzenie zasadnicze+diety 160 zł/dzień.
StPr/21/0381
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Organizacja pracy z nauczycielami, pedagogiem dająca możliwość do pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce. Praca w wymiarze 23 godz. tygodniowo.
StPr/21/0385
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 2 949 PLN

Kierownie i obsługa pojazdu do 3.5t. Transport towarów na terenie Unii Europejskiej. Praca w delegacji od jednego do trzech tygodni w miesiącu. Zadaniowy system czasu pracy. Wynagrodzenie 2800 zł + dieta 100 zł dziennie.
StPr/21/0386
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca przy wznoszeniu obiektów przemysłowych. Praca na terenie Siedlec i okolic.
StPr/21/0377
data rozpoczęcia pracy od 03.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Obsługa sprzedaży w saloniku piekarniczo-kawiarnianym. Dbanie o czystość i porządek. Obsługa kasy fiskalnej i terminali.
StPr/21/0378
data rozpoczęcia pracy od 02.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Przygotowywanie dań typu sushi (umiejętność wymagana koniecznie), dbanie o najwyższą jakość estetycznej prezentacji serwowanych potraw i smak przygotowywanych posiłków, dbanie o właściwą technologię przygotowywania potraw. Praca na dwie zmiany w godzinach od 11.00 do 16.00 lub od 16.00 do 21.00 (1 dzien w tygodniu uzgodniony z pracodawcą). Możliwa również praca w weekendy.
StPr/21/0373
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 700 PLN

Koordynowanie bieżącej pracy pracowników wydziału, zapewnienie terminowej realizacji zleceń produkcyjnych, nadzór i doskonalenie procesu produkcyjnego.
StPr/21/0364
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 6 966 PLN

Demontaż samochodów, praca w godzinach 08:00-17:00.
StPr/21/0366
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Nauczanie przedmiotów zawodowych.
StPr/21/0367
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 949 PLN

Prowadzenie teczek akt osobowych, prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami, prowadzenie ewidencji czasu pracy, dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, prowadzenie spraw socjalnych i sprawozdawczości. Przygotowanie danych i wprowadzenie do programu SIO, prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
StPr/21/0368
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 2 100 PLN