Zamknij
REKLAMA
Układanie glazury, terakoty oraz wszelkie prace wykończoniowe wewnątrz pomieszczeń w domach jednorodzinnych.
StPr/21/0783
data rozpoczęcia pracy od 05.05.2021
wynagrodzenie od od 18,3 do 25 PLN

Kięgowanie faktur i innych dokumentów, sporządzanie i wysyłanie deklaracji JPK, sporządzanie listy płac, praca w programie WFKAPER, AGA i PŁATNIK.
StPr/21/0780
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Kablowanie obiegów grzewczych, programowanie sterowników do kotłów gazowych C.O., kablowanie automatyki ciepłowniczej, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń grzewczych.
StPr/21/0366
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 5 000 PLN

Szycie odzieży dziecięcej z dzianiny.
StPr/21/0784
data rozpoczęcia pracy od 05.05.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Wykonywanie prac porządkowych i konserwacyjnych w budynkach stacji uzdatniania i na terenie ujęć wody. Wykonywanie obsługi, konserwacji, remontu, montażu i prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, maszyn i instalacji hydraulicznych i technologicznych stacji uzdatniania i ujęć wody. Kontrola i nadzór nad procesem ujmowania, uzdatniania, magazynowania i wtłaczania wody do sieci wodociągowej. Inne prace na polecenie przełożonego.
StPr/21/0772
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Sporządzanie listy płac i wprowadzanie ich do systemu bankowości, ewidencja zasiłków z funduszu ZUS, ewidencja zezwoleń lekarskich, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Wprowadzenie danych do programu Vulcan Sigma. Obsługa platformy usług elektronicznych ZUS, zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników za pomocą programu Płatnik. Przekazywanie dokumentów rozliczeniowych za pomocą programu Płatnik. Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń i funduszu socjalnego, sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS.
StPr/21/0773
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Utrzymania zieleni na terenach publicznych, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, odchwaszczanie ręczne i mechaniczne, wykonywanie oprysków, nawożenie, naprawa trawników i inne prace ogrodnicze.
StPr/21/0774
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Wsparcie pracowników przed rozpoczęciem pracy (zakwaterowanie, wydawanie odzieży roboczej), obsługa pracowników tymczasowych w trakcie zatrudnienia, prowadzenie bazy danych pracowników, nadzór nad absencją pracowników, prowadzenie raportów oraz sprawozdań dotyczących świadczenia usługi (rozliczenie czasu pracy pracowników), reprezentowanie Firmy na zewnątrz i dbanie o jej wizerunek, utrzymywanie kontaktów z klientami. Prowadzenie poczty elektronicznej.
StPr/21/0775
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Obróbka drobiu, rozbiór drobiu, trybowanie ręczne drobiu, oddzielanie skór od mięsa, dźwiganie, przenoszenie pojemników, przewożenie masy towarowej wózkiem widłowym udostępnionym przez pracodawcę użytkownika.
StPr/21/0776
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Realizacja progamu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON oraz realizacja innych programów celowych PFRON. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów tworzenia i działania WTZ, kontrola ich realizacji.
StPr/21/0761
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN