Zamknij
REKLAMA

Obróbka drobiu, rozbiór drobiu, trybowanie ręczne drobiu, oddzielenie skór od mięsa, dźwiganie, przenoszenie pojemników, przewożenie masy towarowej wózkiem widłowym udostępnionym przez pracodawcę użytkownika. Możliwa praca w dni wolne.
StPr/20/1382
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Obróbka drobiu, rozbiór drobiu, trybowanie ręczne drobiu, oddzielenie skór od mięsa, dźwiganie, przenoszenie pojemników, przewożenie masy towarowej wózkiem widłowym udostępnionym przez pracodawcę użytkownika. Możliwa praca w dni wolne.
StPr/20/1383
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Aktywna sprzedaż towarów na bazarach i targowiskach, przygotowywanie towarów do sprzedaży na przenośnych urządzeniach sprzedażowych, uzupełnianie asortymentu towarów, przyjmowanie reklamacji sprzedanych towarów.
StPr/20/1384
data rozpoczęcia pracy od 18.01.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Redagowanie tekstów składanych do Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, współpraca i konsultacje z autorami tekstów, opracowywanie maszynopisów pod względem merytorycznym, stylistycznym i edytorskim: dokładne przeczytanie pracy, ocena pracy, wysunięcie ewentualnych propozycji zmian, skrótów, uzupełnień, adiustacja stylistyczna – opracowanie tekstu pod względem językowym, dbanie o czystość języka i poprawność stylu.
StPr/20/1375
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od od 3 050 PLN

Prace porządkowe na terenie gminy (oczyszczanie chodników, poboczy dróg, koszenie trawy, zbieranie śmieci), roboty drogowe, drobne prace remontowe.
StPr/20/1377
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obsługa kasy fiskalnej, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień konsumenckich, serwowanie potraw i napojów, przygotowywanie sali konsumpcyjnej do obsługi kelnerskiej, udzielanie konsumentom informacji dotyczących menu, zmywania naczyń kuchennych po przygotowanych posiłkach, inkasowanie należności z potraw i rozliczanie się z przełożonym.
StPr/20/1379
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wyrób ciasta, porcjowanie skadników, wypiek pizzy. Praca w godzinach od 11 do 22.00.
StPr/20/1366
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych (samochody każdego typu).
StPr/20/1367
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Poszukiwanie kontrahentów, przygotowanie dokumentów dla kierowcy, przyjmowanie i wystawianie zlecen transportowych
StPr/20/1368
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Prawidłowe zaopatrywanie oddziałów i poradni w leki, materiały opatrunkowe i środki diagnostyczne, przyjmowanie dostaw leków, sprawdzanie zgodności dostaw z fakturą, nadzór nad przekazaniem informacji do oddziałów i poradni odnośnie leków wstrzymanych/ wycofanych z obrotu, dbałość o właściwą rotację leków. Praca w godzinach od 7.15 do 15.15,
StPr/20/1369
data rozpoczęcia pracy od 23.09.2020
wynagrodzenie od od 5 300 PLN