Zamknij
REKLAMA
Utrzymanie w sprawności technicznej eksploatowanych systemów informatycznych i teleinformatycznych. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania.
StPr/22/1663
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Utrzymanie w sprawności technicznej eksploatowanych systemów informatycznych i teleinformatycznych. Prowadzenie doraźnych prac instalacyjnych przy urządzeniach teletransmisyjnych i okablowaniu, znajomość aktualnego stanu systemu komutacyjnego, zagospodarowanie i zajętość abonencką central. Rekonfiguracja central, zestawianie łączy abonenckich oraz prowadzenie ich ewidencji. Znajomość systemów teleinformatycznych oraz sieci zarządzania przeznaczonych do nadzoru i konfiguracji urządzeń teletransmisyjnych.
StPr/22/1664
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Zabezpieczenie zasilania urządzeń łączności i informatyki za pomocą awaryjnych źródeł prądu (agregaty prądotwórcze, baterie akumulatorów). Obsługa i konserwacja sprzętu zasilającego. Obsługa niezbędnych konserwacji i napraw urządzeń zasilających sprzęt łączności i informatyki. Wykonywanie pomiarów rezystancji uziemienia urządzeń komutacyjnych, transmisyjnych, siłowni telekomunikacyjnych, infrastruktury teleinformatycznej.
StPr/22/1665
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń zasilania, awaryjnych źródeł prądu (stacji zasilania, agregatu prądotwórczego, baterii akumulatorów) służących do zasilania urządzeń łączności i informatyki RWT Siedlce. Nadzorowanie sprawności technicznej urządzeń zasilania, awaryjnych źródeł prądu. Zapewnienie bieżącej obsługi i konserwacji sprzętu zasilającego. Nadzór nad przydzielonym sprzętem dielektryczno-pomiarowym. Współudział w opracowywaniu rocznych planów obsługi technicznej sprzętu.
StPr/22/1666
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 740 PLN

Utrzymanie przydzielonego pojazdu w sprawności technicznej i stałej gotowości do wyjazdów. Wykonywanie obsługi codziennej i okresowej oraz nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdu oraz dbanie o właściwy stan techniczny pojazdu. Znajomość przepisów prawnych z zakresu eksploatacji sprzętu.
StPr/22/1667
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i obiektu parku wodnego, sprzątanie terenu wokół obiektu. Po okresie umowy zlecenia możliwość zatrudnienia na umowę o pracę. Praca na dwie zmiany w godzinach 6.00 do 14.00 i 14.00 do 22.00, również w dni wolne ustawowo wg ustalonego grafiku.
StPr/22/1668
data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Praca z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
StPr/22/1670
data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
wynagrodzenie od od 3 424 PLN

Osoba na tym stanowisku: naprawia i konserwuje sprzęt komputerowy; instaluje oprogramowanie na sprzęcie komputerowym eksploatowanym w jednostkach obsługiwanych przez Sekcję w Siedlach Wydziału Łączności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu; naprawia oraz instaluje oprogramowanie na terminalach MTN/MTP w jednostkach obsługiwanych przez Sekcję w Siedlcach Wydziału Łączności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu; pełni obowiązki technika dyżurnego Węzła Teleinformatycznego w Siedlcach Wydziału Łączności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu. Zbiera na bieżąco informacje dot. stanu łączności telefonicznej, informatycznej radiowej w obsługiwanych jednostkach; instaluje, naprawia i konserwuje komputerowe urządzenia peryferyjne eksploatowane w jednostkach obsługiwanych przez Sekcję w Siedlcach Wydziału Łaczności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu; współuczestniczy w rozbudowie infrastruktury teletechnicznej LAN w obiektach Policji obsługiwanych przez Sekcję w Siedlcach Wydziału Łaczności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu. Praca w godz. 7.30-15.30 oraz sporadyczne dyżury 12 godzinne.
StPr/22/1660
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Współudział w sporządzaniu okresowych analiz ekonomicznych, ustalanie wskaźników technicznoekonomicznych do planów oraz analiz ekonomicznych, sporządzanie rachunku ekonomicznego efektywności podejmowanych przedsięwzięć w Spółce, współudział w sporządzaniu taryf dla ciepła oraz opracowań technicznoekonomicznych, sporządzanie raportów i analiz finansowych, przygotowywanie rekomendacji i prognoz.
StPr/22/1662
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie elementów do maszyn i urządzeń wydziałów produkcyjnych i utrzymania ruchu przy zapewnieniu polityki jakościowej firmy zgodnie z programami i technologią. Praca na dwie zmiany w godzinach od 06.00 do 22.00.
StPr/22/1661
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 800 PLN