Zamknij
Naprawa maszyn, usuwanie bieżących awarii, wykonywanie przeglądów maszyn, udział w planowanych remontach, praca zespołowa.
StPr/23/2414
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Spawanie elementów stalowych.
StPr/23/2415
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Prace przy budownictwie drogowym. Obsługa narzędzi mechanicznych typu: zagęszczarka, piła spalinowa, agregat itp. Praca w okolicach Siedlec +/- 60km.
StPr/23/2419
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 24 do 35 PLN

Sprzątanie pomieszczeń oddziału szpitalnego, pomoc przy pacjencie nie wymagająca kwalifikacji medycznych. Praca w godzinach: 7:00-18:00 (również w dni wolne ustawowo- soboty, niedziele i święta) wg ustalonego grafiku dyżurów.
StPr/23/2420
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 23,5 PLN

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze godzin. Praca od zaraz na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Wymagane kwalifikacje do pracy na tym stanowisku. Praca na 20/20 etatu.
StPr/23/2394
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 3 690 PLN

Obsługa urządzeń do odbioru żużla, obsługa urządzeń stacji uzdatniania wody, usuwanie drobnych awarii. Praca od godziny 05.45. w systemie III zmianowym
StPr/23/2387
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2024
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

Przygotowanie analiz finansowych, raportów na potrzeby Kierownictwa Spółki na podstawie danych z zintegrowanego systemu informatycznego. Przygotowanie i kontrola nad terminowością raportów dla Instytucji Zewnętrznych (GUS). Wsparcie działu księgowości w zakresie przygotowania danych do audytów zewnętrznych i wewnętrznych. Zbieranie informacji wewnątrz firmy na potrzeby okresowo tworzonych raportów. Analizowanie wskaźników finansowych dotyczących sprzedaży, produkcji, rentowności, płynności. Weryfikacja i badanie odchyleń pomiędzy rzeczywistym, a planowanym kosztem wytworzenie produkowanych wyrobów, kalkulacje kosztów i cen na narzędzia niekatalogowe spółki. Przygotowywanie, analiza, weryfikacja i kontrola nad realizacją budżetu rocznego, projektów inwestycyjnych. Przygotowywanie prezentacji. Organizacja pracy i nadzór nad podległym zespołem.
StPr/23/2392
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 4 400 PLN

Prace stolarskie przy rewitalizacji mebli. Naprawa oraz wyrób mebli z drewna oraz płyt meblowych. Współpracować z innymi specjalistami np. tapicerami.
StPr/23/2395
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Praca przy wznoszeniu budynków, murowanie ścian. Praca w godz. 7.00-17.00. Umowa zlecenie 1 miesiąc jako okres próbny, kolejna umowa o pracę na czas określony. Prace na terenie Siedlec, okolic.
StPr/23/2396
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 25 do 35 PLN

Współpraca z nauczycielami, wychowawcami specjalnymi oraz rodzicami uczniów, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Rozwiązywanie problemów dydaktyczno - wychowawczych. Współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
StPr/23/2408
data rozpoczęcia pracy od 11.12.2023
wynagrodzenie od od 2 348 PLN