Zamknij

21:54, 06.04.2018
Już po raz trzeci Węgrów włączył się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Tegoroczna akcja, która odbyła się pod hasłem „Nie zarażam autyzmem, ale mogę optymizmem” zgromadziła dzieci, młodzież, terapeutów, rodziców, nauczycieli, pedagogów i wychowawców nie tylko z Węgrowa, ale i z całego powiatu. Niebiesko było nie tylko od balonów, kwiatów, wstążek i koszulek. Organizatorem spotkania był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA Węgrów”. W węgrowskich obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu wzięła m.in. udział wicemarszałek Maria Koc, wicestarosta powiatu węgrowskiego Halina, wiceburmistrz Leszek Redosz, członek Zarządu Powiatu Węgrowskiego Andrzej Kruszewski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie Jadwiga Snopkiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie Izabela Ratyńska oraz przedstawicielka Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego Zofia Paczóska. Nie zabrakło też dzieci z węgrowskich przedszkoli, przedszkola w Liwie, Ruchnie, uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie, dzieci i młodzieży ze SOSW w Węgrowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Jaworka, a także węgrowskich gimnazjalistów. – O autyzmie mówi się, że jest chorobą geniuszy. Autyzm to przede wszystkim zaburzenie psychorozwojowe przejawiające się między innymi trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych w komunikowaniu swoich potrzeb – mówiła podczas happeningu dyrektor SOSW w Węgrowie Hanna Kasperowicz. – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony 2 kwietnia 2007 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kilkanaście dni temu na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa zakładaliśmy kolorowe skarpetki. Natomiast 2 kwietnia na całym świecie wiele budynków jest podświetlanych na kolor niebieski. Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom, młodzieży a także osobom dorosłym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Celem naszym jest poszukiwanie takich rozwiązań, które w jak najpełniejszym stopniu mogą pomóc osobom z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu – dodała pani dyrektor. Więcej na ten temat w Życiu Siedleckim, w piątek, 13 kwietnia
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: redakcja@zyciesiedleckie.pl
REKLAMA
© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone