Zamknij
REKLAMA

Znamy plany inwestycyjne Mazowsza na rok 2022 w naszym regionie

15:46, 12.01.2022 | Oprac. PM
Skomentuj
REKLAMA

Rozbudowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, modernizacja szpitala w Rudce, budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie, budowa tunelu drogowego w Sulejówku, przebudowa drogi wojewódzkiej 627 w Sokołowie Podlaskim, rozbudowa drogi woj. 637 Warszawa-Węgrów, a także modernizacja i doposażenie instytucji kultury – tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2022 r. dla subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego. Nie zabraknie również wsparcia dla samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Po raz trzeci mieszkańcy Mazowsza będą mogli także zgłosić swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Największa pula środków w 2022 r. przeznaczona zostanie na inwestycje. Zdaniem Janiny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu województwa mazowieckiego tegoroczny program inwestycyjny przedstawia się wyjątkowo ambitnie.

Ponad 30 proc. naszego budżetu to środki na inwestycje. Ze względu na pandemię gros z nich przeznaczymy na modernizacje i doposażenie szpitali. Największą inwestycją w subregionie siedleckim będzie modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce. Na realizację tego projektu dwukrotnie ubiegaliśmy się o wsparcie w ramach programu rządowego. Niestety, projekt nie znalazł uznania w oczach rządzących. Nadal będziemy inwestować też w drogi i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na wsparcie z budżetu województwa mogą liczyć także nasze spółki kolejowe. Po raz kolejny uruchomimy również programy wparcia dla mazowieckich samorządów lokalnych, na które przeznaczymy blisko 230 mln zł.

Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku ponad 4,3 mld zł, z czego ponad 3,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT (ponad 3,2 mld zł) i PIT (ponad 370 mln zł). Przyszłoroczne wydatki mają być na poziomie ponad 4,6 mld zł, z tej puli 1,4 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2022 r. wyniesie blisko 884 mln zł.

Jak zauważa Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego to optymistyczny, a zarazem bardzo ambitny budżet województwa mazowieckiego.

W tym roku po raz pierwszy wysokość dochodów z tytułu podatku CIT oszacowało Ministerstwo Finansów. Mamy nadzieję, że te wyliczenia się sprawdzą i będziemy mogli zrealizować szereg ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, jak chociażby rozbudowa Szpitala w Siedlcach czy budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie – wymienia. – Wśród zadań drogowych zaplanowanych na ten rok znalazły się m.in. budowa tunelu drogowego w Sulejówku czy przebudowa drogi wojewódzkiej w Sokołowie Podlaskim.

Największe planowane na 2022 r. inwestycje w subregionie siedleckim:

65 mln zł na zdrowie

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie siedleckim w 2022 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 65 mln zł. Z uwagi na kolejne fale pandemii samorząd województwa będzie kontynuował także realizację unijnego projektu covidowego, którego wartość to 480 mln zł. Do tej pory placówki medyczne z subregionu siedleckiego otrzymały aparaturę medyczną, wyposażenie, środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji o wartości ponad 54 mln zł.

Planowane inwestycje:

 • modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce (Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.) – 35,8 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 65,8 mln zł);
 • rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 10,2 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to ponad 31,8 mln zł);
 • adaptacja budynku administracyjno-technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 4,3 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to blisko 8,6 mln zł);
 •  informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 2 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 2 mln zł);
 •  budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie (RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach) – 1,3 mln zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to blisko 2 mln zł);
 • rejestracja, obserwacja, opieka – transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka (Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach) – 902 tys. zł;
 •  „Drezyną do Rudki” – 650 tys. zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 650 tys. zł);
 • modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – 780 tys. zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 1 mln zł);
 • wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 448 tys. zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 812 tys. zł);
 • budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap I dokumentacja – 356 tys. zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 413 tys. zł);
 • przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 141 tys. zł (całkowita wartość dofinansowania ze środków województwa to 7,8 mln zł).

70,4 mln zł na drogi

Na modernizację i rozbudowy dróg wojewódzkich w subregionie siedleckim i w powiecie mińskim samorząd województwa przeznaczy w 2022 r. ponad 70,4 mln zł, w tym blisko 27 mln zł na remonty i utrzymanie dróg.

Ten rok będzie dla nas bardzo pracowity. W subregionie siedleckim prowadzić będziemy prace na ponad 42 kilometrach dróg – mówi Tomasz Dąbrowski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. – Prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego na drodze 698 w Stoku Lackim będą kontynuowane. Niezwykle ważnym zadaniem będzie przebudowa drogi nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do wyprowadzenia wód opadowych w Alei 550-Lecia w Sokołowie Podlaskim. W tym roku na to zadanie zabezpieczyliśmy kwotę 12 mln zł, ale łączny koszt tej inwestycji to 25 mln zł. Musimy pamiętać, że inwestycje drogowe są bardzo kosztowne, szczególnie budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej, których nie widać gołym okiem. Jednak inwestycje tego typu nie tylko poprawiają bezpieczeństwo użytkowników, ale dzięki dobremu systemowi odwodnienia jezdnia nie ulega degradacji w tak szybkim tempie – dodaje.
 

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

 • budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w Sulejówku – 20 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550-Lecia w Sokołowie Podlaskim – 13 mln zł;
 • droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów – 9,5 mln zł;
 • remont drogi woj. nr 627 na odcinku 5,5 km od miejscowości Emilianów do skrzyżowania z Al. 550-Lecia w Sokołowie Podlaskim – 6,7 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku 3,6 km na terenie gmin Pilawa i Parysów – 5,6 mln zł.
 • remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku 3,8 km w miejscowości Hołowczyce, gmina Sarnaki – 4,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku 2,9 km od Latowicz-Wymyśle do miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz – 3,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku 2,5 km w miejscowości Chodów, gmina Siedlce – 2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku 1,4 km w miejscowości Latowicz – 1,7 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku 0,7 km w miejscowości Wojnów, gmina Mordy – 900 tys. zł;
 • droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego – blisko 700 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku 2,1 km – 348 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w miejscowości Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 150 tys. zł;
 • Widoczni – bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec – 102 tys. zł;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice – 80 tys. zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza).
   

12,5 mln zł na kulturę

 • Na rozbudowę i modernizację instytucji kultury w subregionie siedleckim władze Mazowsza przeznaczą ponad 4,5 mln zł.
  Planowane inwestycje to:
 • ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa – nasadzenia roślinności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy – 990 tys. zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza);
 • zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy – roboty budowlane – oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach – 949 tys. zł;
 • budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego w Muzeum Treblinka – 800 tys. zł;
 • budowa budynku administracyjno-biurowego w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – 755 tys. zł;
 • uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie w ramach Muzeum Regionalnego w Siedlcach – 87 tys. zł;
 • budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z drewnianą architekturą towarzyszącą przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego – 1 mln zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza).

W 2022 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł. Blisko 8 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

229 mln zł na programy wsparcia
Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy także środki na wsparcie samorządów lokalnych. W 2022 r. będzie to ponad 229 mln zł. Największa pula środków, czyli ponad 142 mln zł zostanie przeznaczonych na instrument zadań ważnych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzymują środki na budowę dróg, modernizacje placówek kulturalnych czy oświatowych. Poza dotychczas realizowanymi programami, pojawią się również nowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu, wsparcia młodzieżowych rad gmin i dzielnic oraz wsparcia rad seniorów.

 • Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 142 mln zł;
 • Mazowsze dla sportu – 30 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego powietrza – 9 mln zł;
 • Mazowsze dla działkowców – 2 mln zł;
 • Mazowsze dla klimatu – 6 mln zł;
 • Mazowsze dla sołectw – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla zabytków – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla straży pożarnej – 16 mln zł
 • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic – 1 mln zł;
 • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów – 1 mln zł.
(Oprac. PM)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%