Zamknij
REKLAMA

Ponad 550 mln zł z UE dla subregionu siedleckiego

11:24, 20.09.2021 | KS
Skomentuj
REKLAMA

Mazowsze jest na ostatnim etapie wydatkowania środków z Unii Europejskiej. Do tej pory udało się zaangażować już 93 proc. środków. W subregionie siedleckim podpisanych zostało w sumie 301 umów. Wartość projektów to ponad 873 mln zł, z czego wsparcie europejskie przyznane przez samorząd województwa wyniosło ponad 550 mln zł. Dodatkowo w powiecie mińskim podpisanych zostało 98 umów na ponad 91,4 mln zł wsparcia.

Do tej pory władze Mazowsza podpisały już 5,5 tys. umów na realizację projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Wkład UE wynosi już niemal 8 mld zł. – Ponad 93 proc. zakontraktowanych środków, to bardzo dobry wynik. Mimo pandemii, tempo ich wydatkowania zostało utrzymane na odpowiednim poziomie – mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i dodaje – Dużą aktywnością w ubieganiu się o środki unijne wykazali się beneficjenci z subregionu siedleckiego. Wystarczy spojrzeć na liczby – 301 umów na ponad 550 mln zł wsparcia. Środki te wykorzystane zostały na projekty proekologiczne, edukacyjne, rozwój przedsiębiorczości .

Na co pozyskaliśmy pieniądze?

W subregionie siedleckim najwięcej dofinansowanych działań dotyczy innowacyjności i przedsiębiorczości – 73 umowy na ponad 21 mln zł; przejścia na gospodarkę niskoemisyjną – 48 umów na ponad 181 mln zł wsparcia, wykluczenia społecznego – 41 podpisanych umów na ponad 43 mln zł wsparcia, edukacji – 38 umów na ponad 23 mln zł czy rozwoju rynku pracy – 29 umów na ponad 54 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się: gospodarka przyjazna środowisku – 20 umów na 19 mln zł wsparcia, jakość życia – 17 umów na 98 mln zł czy wzrost e-potencjału – 14 umów na 26,5 mln zł.

Kto najskuteczniejszy?

W subregionie siedleckim samorządy lokalne realizują w sumie 159 projektów, a przedsiębiorcy – 121 projektów. Samorządy pozyskały w sumie 388 mln zł, a przedsiębiorcy 78,4 mln zł. Jeśli chodzi o liczbę realizowanych projektów najaktywniejsze samorządy to: miasto Siedlce – 11 projektów na ponad 77,8 mln zł i powiat łosicki – 11 projektów na blisko 17 mln zł. Drugie miejsce zajmuje powiat węgrowski – 10 umów na 29 mln zł unijnego wsparcia, trzecie – gmina miejsko-wiejska Pilawa – 9 umów na 22 mln zł wsparcia, a czwarte powiat sokołowski – 8 umów na 50 mln zł wsparcia.

W przypadku beneficjentów z terenu powiatu mińskiego – samorządy lokalne pozyskały 60 mln zł na realizację 50 projektów. Najaktywniejszy w pozyskiwaniu funduszy okazał się powiat miński, który podpisał 10 umów na ponad 15 mln zł. Na drugim miejscu jest gmina miejsko-wiejska Mrozy – 6 umów na 2,2 mln zł, a na trzecim ex aequo gmina wiejska Mińsk Mazowiecki – 5 umów na 17,7 mln zł wsparcia i miasto Sulejówek – 5 umów na ponad 8 mln zł.

Środki UE na walkę z koronawirusem

Mazowsze było pierwszym regionem, który w momencie wybuchu pandemii uruchomił środki unijne na walkę z koronawirusem i doposażenie mazowieckich szpitali. Wartość projektu to obecnie 480 mln zł.

Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska wybuch pandemii był dla nas ogromnym wyzwaniem. – Jako pierwszy samorząd zdecydowaliśmy się na uruchomienie środków unijnych na doposażenie mazowieckich placówek medycznych. W sumie w projekcie uczestniczy 75 partnerów. Wartość projektu stale rośnie. Dziś to już 480 mln zł. Te środki przekładają się na setki nowego sprzętu, tysiące sztuk wyposażenia, nowe ambulanse, miliony środków ochrony osobistej, które systematycznie trafiają do mazowieckich placówek medycznych i stacji pogotowia.

Wśród partnerów projektu znalazło się 8 placówek medycznych z subregionu siedleckiego, do których. trafiło w sumie m.in. 325 sztuk specjalistycznej aparatury, 1280 sztuk wyposażenia, w tym 6 ambulansów i jeden pojazd do przewozu osób zakażonych, ponad 3,2 mln sztuk środków ochrony osobistej, a także ponad 28 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Ich wartość to ponad 37 mln zł.

Ponadto, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach otrzymał ponad 1,2 mln zł na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych, w tym na modernizacje i adaptacje pomieszczeń, utworzenie izolatek i wykonanie śluz.

2,5 mld euro z UE dla Mazowsza

Dzięki obowiązującemu od 2018 r. podziałowi województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2 oraz zastosowaniu tzw. mechanizmu elastyczności polegającego na przesunięciu środków finansowych pomiędzy kategoriami regionów, samorząd województwa mazowieckiego uzyskał ponad 2 mld euro na realizację Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. – Dzięki naszym wieloletnim staraniom Mazowsze regionalne po raz pierwszy skorzysta także z programu Polska Wschodnia+, w ramach którego możemy liczyć na 418 mln euro. Jak widać podział statystyczny przynosi wymierne efekty – podsumowuje członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Nowością w stosunku do obecnego programu regionalnego będą m.in. projekty z zakresu: cyberbezpieczeństwa, usuwania azbestu, rekultywacji składowisk odpadów pokomunalnych czy też rozbudowa infrastruktury paliw dla samochodów bezemisyjnych o punkty ładowania samochodów elektrycznych i stacji tankowania samochodów wodorowych.

Priorytety rozwojowe do 2030+

Trwają konsultacje najważniejszego dokumentu samorządu województwa określającego kierunki rozwoju regionu – Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze. W subregionie siedleckim powinna być one ukierunkowana na poprawę warunków na rzecz zwiększenia liczby inwestycji, wzmacnianie postaw przedsiębiorczych i rozwój lokalnych rynków pracy w oparciu o istniejący potencjał i specjalizacje gospodarcze. Ważne jest również wzmacnianie zdolności regionu do rozwoju nowych branż zwłaszcza na obszarach wiejskich, aktywizacji zawodowej ludności i wzmocnienia bazy dochodowej samorządów lokalnych. Prowadzone działania powinny koncentrować się na tworzeniu spójnej, skoordynowanej oferty inwestycyjnej obejmującej m.in. poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach krajowych i zagranicznych, zwiększenie dostępności uzbrojonych terenów inwestycyjnych, a także budowanie potencjału B+R, ze szczególnym wykorzystaniem potencjału siedleckich uczelni. Niezbędne są także działania na rzecz rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej.

Największe projekty zrealizowane dzięki wsparciu z UE w latach 2014-2020

  • Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego – 42,7 mln zł;
  • Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii (Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Siedlcach) – 41,4 mln zł;
  • Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach – 33,3 mln zł;
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica – Paplin” (Powiat Węgrowski) – 12,1 mln zł;
  • Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach – 11,5 mln zł;
  • Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów – 9,5 mln zł;
  • Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz Utworzenie oddziału rehabilitacji – 9,2 mln zł;
  • Odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki – 8,6 mln zł.
(KS)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

Mój nickMój nick

0 0

pa jakie milionerki siedzą przy stole 13:29, 21.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%