Zamknij

Przyszłość już się zaczęła

10:05, 04.10.2017 | MT
REKLAMA
Skomentuj

Wystartował z poszerzoną ofertą, gotowy na nowe wyzwania i z zamiarem dążenia do tego, by polską naukę uczynić marką znaną w świecie. 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 3 października zainaugurował rok akademicki 2017/2018. 

Dowiedzą się,  co trzeba zmienić
Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce ujrzał już światło dzienne. Minister Jarosław Gowin zapowiedział w nim m.in. poszerzenie autonomii uczelni, ich podział na akademickie i zawodowe, możliwość organizowania egzaminów wstępnych, nowy model kształcenia doktorantów, a także zmianę systemu ewaluacji jednostek naukowych. 
Siedlecki uniwersytet, tak jak inne polskie uczelnie, zostanie poddany ocenie, która określi - w kontekście zapowiadanych zmian - w jakim miejscu jest obecnie i jakie zmiany będą niezbędne w najbliższym czasie. UPH zdaje się być gotowy na nowe wyzwania. Rektor prof. Tamara Zacharuk  wstępem do swojego wystąpienia inauguracyjnego uczyniła słowa Marii Skłodowskiej-Curie: "Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelka cenę".

W poszerzonym składzie
W tym roku siedlecka uczelni postawi również pierwsze kroki w kształceniu studentów na czterech nowych kierunkach. Logopedia z audiologią, pielęgniarstwo, gastronomia i hotelarstwo, biologia sądowa - mają być odpowiedzią z jednej strony na zapotrzebowanie rynku pracy, a z drugiej na zainteresowania młodych ludzi. 

Wyżej o 10 oczek, ale…
O rozwoju uczelni świadczy również fakt, że w ogłoszonym w czerwcu corocznym Rankingu Uczelni Wyższych przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy UPH zanotował awans o 10 miejsc w porównaniu do ubiegłego roku. - I choć należy się cieszyć z tak dużego awansu, to jestem przekonana, że stać nas na jeszcze lepsze miejsce. Umiędzynarodowienie czy studia w językach obcych są niewątpliwie polami, na których możemy w kolejnych ocenach znacznie zyskać. Prace w tym zakresie zostały już podjęte - zaznaczyła prof. Tamara Zacharuk. 

By nauka była marką
Siedlecki uniwersytet zamierza dokładać swoją cegiełkę do realizacji misji uczynienia polskiej nauki marką znaną w świecie. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego dokonuje się m.in. poprzez programy wymiany studentów i pracowników naukowych. UPH prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z 60 ośrodkami naukowymi z zagranicy. W minionym roku akademickim podpisanych zostało 13 nowych umów z uczelniami, w tym po raz pierwszy w historii uczelni z uniwersytetem w Chinach. Zaś podpisana rok temu umowa o podwójnym dyplomowaniu studentów informatyki z uniwersytetem w Finlandii już owocuje rozpoczętymi procedurami uzyskania podwójnych dyplomów. 

Pozyskują
Jak z kolei radzi sobie uczelnia w dziedzinie tak popularnej dziś innowacyjności? W ramach programu unijnego "Horyzont 2020" Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny został partnerem projektu "Metalizacja tekstyliów w celu uczynienia życia miejskiego osób starszych bardziej niezależnym i stylowym". Liderem jest Coventry University, a zadanie UPH dotyczy "Oceny cyklu życia produktów" i opiewa na prawie 71 tys. euro.
Przy okazji poruszenia kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, warto odnotować, że w uczelni jest obecnie realizowanych 10 projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny o łącznej wartości ponad 9 mln zł. Od MNiSW natomiast udało się uzyskać środki na długo oczekiwaną budowę wielofunkcyjnego parkingu przy Wydziale Przyrodniczym. Dowodem na to, że w siedleckiej uczelni przedsiębiorczych ludzi nie brakuje, jest na pewno też fakt, że w dniach 19-20 października w murach UPH odbędzie się III edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG2017.

Do studentów
Studentom rektor uniwersytetu życzyła miedzy innymi, by dobrze wykorzystali każdy dzień. Jest to niezwykle istotne, bo zgodnie ze słowami Jana Pawła II: "Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro…". 
"Dziś" okazało się bardzo owocne dla studentów, którzy zostali laureatami konkursu "Top Manager". W dniu inauguracji Michał Chwedczuk, Milena Gęsina i Monika Zdanowska odebrali ufundowane przez firmę Asaj, zasłużone nagrody w postaci czeków na 2,5, 1,5 oraz 1 tys. zł. 

W dniu inauguracji wręczono kilkadziesiąt ozdnaczeń. Lista odznaczonych:

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono:
Prof. dr hab. Tamarę Zacharuk

Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

Stanisława Bogatek
Dr Ireneusz Chrząścik
Mgr Barbara Grzegorczyk
Mgr Beata Gulati
Mgr Longina Matwiejczuk
Mgr Jadwiga Miszkiewicz
Mgr Ewa Olender
Mgr Małgorzata Perkowska
Prof. dr hab. Zofia Rzymowska
Dr Jolanta Sachanowicz
Krystyna Struk
Mgr Jarosław Szynkarczyk
Danuta Waszczak
Prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski
Prof. dr hab. Jan Woliński

Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

Dr Alicja Antas-Jaszczuk
Dr inż. Anna Cybulska
Dr Krzysztof Górski
Prof. dr hab. Joanna Kuć
Dr Renata Matysiuk
Dr Anna Rak
Prof. dr hab. Katarzyna Rymuza
Dr inż. Małgorzata Wyrzykowska

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę:

Dr inż. Elżbieta Horoszewicz
Dr Krzysztof Kapela
Dr inż. Dorota Kołodziejczyk
Mgr Grażyna Krycka
Dr Robert Krzyżanowski
Mgr Monika Leśniczuk
Dr inż. Anna Majchrowska-Safaryan
Dr inż. Anna Milczarek
Dr inż. Ewa Salamończyk
Dr inż. Tomasz Stefaniuk
Dr Beata Trębicka-Postrzygacz
Prof. dr hab. Andrzej Zybert

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:

Prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz
Prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga
Dr Barbara Dobrowolska
Dr Ewa Jówko
Dr Rafał Roguski
Dr Sabina Wieruszewska-Duraj
Dr Krystyna Wojciechowska

(MT)
REKLAMA

Komentarze (1)

??????

0 0

Pani Rektor mimo pięknego futerka wygląda jakby jej zimno było 11:06, 04.10.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone | 2018