Zamknij
REKLAMA
Współpraca o charakterze zdalnym. Za pomocą portali społecznościowych [Facebook] i komunikatorów internetowych [e-mail, messenger] oraz stron internetowych z ogłoszeniami, itp. docieranie do potencjalnych klientów z ofertą firmy o usługach detektywistycznych. Nie jest to praca na zasadzie call center ani terenowa oraz nie polega na realizacji czynności detektywistycznych. Wynagrodzenie tylko i wyłącznie prowizyjne, tj. 50,00 zł netto za pozyskaną sprawę z Siedlec.
StPr/22/0085
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2022
wynagrodzenie od od 73 PLN

Wykonywanie prac związanych z montażem konstrukcji stalowych.
StPr/22/0087
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN

Eksploatacja i obsługa instalacji elektroenergetycznych, urządzeń elektroenergetycznych i AKP, wykonywanie, diagnozowanie, eksploatowanie i naprawianie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji elektrycznych dla potrzeb węzła cieplnego, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznych, montowanie, demontowanie, instalowanie i eksploatacja silników, urządzeń elektrycznych, rozdzielnic niskiego napięcia czy tablic rozdzielczych, montowanie i konserwowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciążeniowych i przeciwporażeniowych, wykonywanie prac remontowych, inwestycyjnych i usługowych węzłów i sieci cieplnych oraz instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, przyjmowanie i wykonywanie bieżących zleceń.
StPr/22/0088
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Eksploatacja i obsługa urządzeń automatycznej regulacji, obsługa systemu komputerowego nadzoru sieci i węzłów ciepłowniczych, przygotowywanie raportów i archiwizowanie uzyskanych informacji, kontrola pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych, udział w przygotowaniu planów remontów i inwestycji, prowadzenie baz danych z zakresu pracy sieci i węzłów cieplnych, praca przy remontach, montażu i uruchomieniu urządzeń elektronicznych, przyjmowanie i wykonywanie bieżących zleceń.
StPr/22/0090
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Eksploatacja i obsługa urządzeń i instalacji ogrzewczych, wykonywanie, diagnozowanie, eksploatowanie i naprawianie urządzeń i instalacji ogrzewczych, diagnozowanie, wyszukiwanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń urządzeń i instalacji ogrzewczych, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych urządzeń i instalacji ogrzewczych, montowanie, demontowanie urządzeń i instalacji ogrzewczych, prowadzenie zapisów ruchowych i konserwacyjnych w książce pracy węzła i kart przeglądu infrastruktury cieplnej, diagnozowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji ogrzewczych, przyjmowanie i wykonywanie bieżących zleceń.
StPr/22/0091
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Obsługa węzłów cieplnych, kontrola pracy węzłów cieplnych, nadzór techniczny nad prawidłową eksploatacją węzłów cieplnych, koordynowanie prac remontowych i inwestycyjnych węzłów cieplnych, koordynowanie prac w zakresie usuwania awarii węzłów cieplnych, nadzór nad pracą dyspozytorni, uzgadnianie dokumentacji technicznej, przygotowywanie planów remontów i inwestycji.
StPr/22/0092
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wyjaławianie (sterylizacja) artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych w celu zniszczenia lub usunięcia wszystkich drobnoustrojów wraz z zarodnikami, z zastosowaniem czynników fizycznych i chemicznych. Praca w godz. 8.00-20.00.
StPr/22/0093
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Asystowanie lekarzowi dentyście przy zabiegach, tzw. "praca na cztery ręce". Dbanie o higienę gabinetu, sterylność, porządkowanie miejsca pracy. Praca w godz. 8.00-20.00.
StPr/22/0094
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Ochrona mienia, prowadzenie dokumentacji pojazdów służbowych, obsługa interesantów.
StPr/22/0080
data rozpoczęcia pracy od 07.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie instalacji elektrycznych na budowach, budynkach szpitalnych i inne.
StPr/22/0084
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN