Zamknij
REKLAMA

Obsługa klienta w hurtowni/wydawanie towaru, przyjmowanie i rozładunek dostaw. Dowóz artykułów do klienta w obrębie 30 km. Dbałość o ład i porządek w hurtowni.
StPr/20/0957
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

Naprawa ekspresów do kawy. Praca w godzinach od 9.00 do 17.00
StPr/20/0958
data rozpoczęcia pracy od 28.07.2020
wynagrodzenie od od 3 434,63 PLN

Naprawa ekspresów do kawy. Praca w godzinach od 9.00 do 17.00
StPr/20/0959
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 4 098,13 PLN

Naprawa ekspresów do kawy. Praca w godzinach od 9.00 do 17.00
StPr/20/0960
data rozpoczęcia pracy od 25.08.2020
wynagrodzenie od od 3 494 PLN

Obsługa kasy fiskalnej, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień konsumenckich, serwowanie potraw i napojów, przygotowywanie sali konsumpcyjnej do obsługi kelnerskiej, udzielanie konsumentom informacji dotyczących menu, zmywania naczyń kuchennych po przygotowanych posiłkach, inkasowanie należności z potraw i rozliczanie się z przełożonym.
StPr/20/0954
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Pozyskiwanie i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami zagranicznymi. Przygotowywanie ofert handlowych oraz negocjacje warunków handlowych. Kontrola i egzekwowanie warunków współpracy. Obsługa procesu realizacji zamówień we współpracy z wydziałem produkcyjnym i logistyką. Reprezentowanie firmy na targach. Współpraca z agencjami celnymi. Raportowanie działań sprzedaży.
StPr/20/0943
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od 3 000 - 3 300 PLN

Odpowiedzialność za całość gospodarki chemią basenową i środkami chemicznymi uzdatniania wody, prowadzenie kartoteki środków chemicznych, prowadzenie rejestru kart charakterystyk substancji chemicznych oraz kart charakterystyk substancji niebezpiecznych, prowadzenie kontroli i nadzoru w zakresie użytkowania i stosowania środków czystości i środków chemicznych, sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą urządzeń basenowych, wykonywanie badań i analiz wody basenowej, nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową uzdatniania wody basenowej, wymiana pojemników ze środkami chemicznymi uzdatniania wody, płukanie oraz dezynfekcja układów filtracyjnych.
StPr/20/0944
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Sprzątanie w wyznaczonych przez przełożonego miejscach, które mogą być zmienione w przypadku konieczności. Wietrzenie sprzątanych pomieszczeń, odkurzanie dywanów i wykładzin chodnikowych, opróżnianie pojemników na śmieci. Mycie fug, armatur i okien, podlewanie kwiatów. Dbanie o czystość terenu wokół budynku ZAZ - zebranie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie dojścia do drzwi głównych, zamiatanie. Po sprzątnięciu sprawdzenie zabezpieczeń okien, kranów i drzwi oraz wygaszenie oświetlenia.
StPr/20/0940
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 1 430 PLN

Wystawianie polis. Bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
StPr/20/0941
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przygotowywanie posiłków w kuchni szpitalnej, dystrybucja posiłów.
StPr/20/0928
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN