Zamknij
REKLAMA
W szczególności dzielenie tuszki i elementów, pakowanie tuszki, elementów, podrobów drobiowych w opakowania jednostkowe, etykietowanie zapakowanej tuszki i elementów drobiowych, mycie opakowań. Praca na dwie zmiany w godzinach od 06.00 do 22.00.
StPr/22/2046
data rozpoczęcia pracy od 09.01.2023
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Prace administracyjno biurowe w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości.
StPr/22/2041
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Składanie stojaków reklamowych, montaż oświetlenia na stojakach, oklejanie stojaków, pakowanie gotowych wyrobów.
StPr/22/2044
data rozpoczęcia pracy od 10.01.2023
wynagrodzenie od od 23,75 PLN

Prowadzenie pełnej księgowości, KPiR oraz ryczałtów. Weryfikacja i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT, JPK . Sporządzanie sprawozdań finansowych. Przygotowywanie listy płac, deklaracji do ZUS. Kontakt z organami podatkowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Rozliczanie delegacji/wydatków pracowniczych. Raportowanie na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
StPr/22/2017
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Przygotowywanie stanowiska pracy, krojenie miesa i warzywq, przygotowywnie dań kuchni azjatyckiej, wydawanie dań, obsługa klienta. Praca w godzinach od 10.00 do 18.00
StPr/22/2035
data rozpoczęcia pracy od 20.12.2022
wynagrodzenie od od 3 510 PLN

Prace biurowe w zakładzie motoryzacji, zbieranie danych w EXCEL, przygotowywanie raportów, analiz. Wprowadzanie danych do systemu.
StPr/22/2024
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Prace biurowe w dziale ligistyki, porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji, rezerwowanie transportów krajowych, kompletowanie danych do raportów sprzedaży zagranicznej i krajowej.
StPr/22/2025
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Analiza stanu zadłużenia osób posiadających prawo do lokali, wysyłanie wezwań i ponagleń do osób zadłużonych, przygotowywanie dokumentacji do pozwu o wydanie nakazów zapłaty, przygotowywanie wniosków do komorników sądowych o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i eksmisji z lokali.
StPr/22/2028
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych PZU Życie, aktywne pozyskiwanie klientów, zapewnione szkolenia i rozwój.
StPr/22/2010
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 15 000 PLN

Prace ręczne przy obróbce drobiu, dzielenie i pakowanie, praca w niskich temperaturach na dwie zmiany w godzinach od 05.45 do 21.45, również w dni wolne ustawowo (soboty). Miesięczny system wynagradzania.
StPr/22/2001
data rozpoczęcia pracy od 05.12.2022
wynagrodzenie od od 3 648 PLN