Zamknij
REKLAMA
Współpraca z klientami, obsługa biura, ewidencja kosztów, przychodów, ustalanie wyniku podatkowego, wypisywanie faktur VAT, obsługa programów WF- FAKIR, WF-KAPER.
StPr/22/1096
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 623 do 4 210 PLN

Przyjmowanie do magazynu zgodnie z instrukcjami, przyjęcie, magazynowanie i wydawanie materiału zgodnie z instrukcjami. Bieżąca kontrola przebiegu realizowanych procesów magazynowych. Dbałość o środki trwałe i wyposażenie magazynów oraz o zgodność danych systemowych ze stanem faktywcznym.
StPr/22/1097
data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Przyjęcze, magazynowanie i wydawanie materiału zgodnie z instrukcjami. Bieżąca kontrola przebiegu procesów magazynowych. Szkolenie i przyuczenie pozostałych pracowników magazynowych. Zapewnienie wysokiego poziomu komunikacji i współpracy. Dbałość o środki trwałe i wyposażenie magazynów. Zapewnienie zgodności danych systemowych ze stanem faktycznym. Aktywne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji innych pracowników.
StPr/22/1098
data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie robót budowlanych.
StPr/22/1100
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Murowanie i tynkowanie, roboty budowlane.
StPr/22/1101
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN

Prace proste różnego charakteru, zlecone w zależności od specyfiki pracy, pakowanie i załadunek towaru, procesy przy obsłudze linii produkcyjnej, składanie kartonów, Nienormowany czas pracy w godzinach od 08.00 do 06.00 (praca po 8,10 i 12 godz.).
StPr/22/1083
data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Wykonywanie różnego charakteru prac zleconych w zależności od specyfiki pracy. Praca przy pakowaniu odzieży roboczej różnego typu oraz przy dziale produkcji opakowań papierowych w zależności od zapotrzebowania i zlecenia. Między innymi szybkie i dokładne składanie odzieży oraz pakowanie, rozkładanie, układanie i przenoszenie opakowań papierowych. Obsługa linii produkcyjnej, składanie kartonów. Praca stojąca wymagająca sprytu oraz możliwymi zmianami na noce.
StPr/22/1084
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Nakładanie powłok lakierniczych z farb i lakierów na wyroby metalowe i różnego rodzaju części maszyn/ sprzętu i pojazdów mechanicznych. Przygotowanie powierzchni metalowej do lakierowania. Dokonywanie obmiarów malarskich.
StPr/22/1085
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Szycie wyrobów szwalniczych z różnych materiałów włókienniczych z użyciem maszyn szwalniczych, dobieranie igieł, nici zgodnie z przeznaczeniem, obsługa i nadzór maszyn z zachowaniem wymagań technologicznych i eksploatacyjnych, przeszywanie/szycie odzieży według określonych form lub rysunku.
StPr/22/1086
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Wykonywanie prawidłowego montażu i demontażu, zabezpieczenie i konserwacja wykonanych konstrukcji, kontrolowanie jakości wykonanego montażu, zabezpieczanie konstrukcji stalowej przed utratą stateczności, organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP.
StPr/22/1087
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN