Zamknij
REKLAMA

Świat karpackich rozet

10:01, 07.12.2021 | .
Skomentuj

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Województwo Podkarpackie, w partnerstwie z 10 organizacjami (dwie z Polski i osiem z Ukrainy), realizuje na obszarze czterech regionów pogranicza polsko-ukraińskiego (województwo podkarpackie oraz obwody lwowski, zakarpacki i iwanofrankowski) projekt pn. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.


Celem głównym projektu jest zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki, architektury) i w związku z tym zrealizowano szereg działań w tym zakresie, w tym: przeprowadzono badania na temat tożsamości kulturowej mieszkańców; zorganizowano wyprawy etnograficzno-badawcze; opracowano projekty architektoniczne; zorganizowano cykl warsztatów tematycznych (pisania ikon, muzyczne, serowarskie, kulinarne, zielarskie, ceramiczne); wydano cykliczny „Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny’ oraz stworzono cztery Polsko-Ukraińskie Karpackie Centra Dziedzictwa Kulturowego Rozeta, które znajdują się w miejscowościach: Bystre (Polska); Urych, Kolochava i Kosiv (Ukraina).


Powyższe działania prowadzono w celu promocji historycznego i kulturowego dziedzictwa Karpat na poziomie regionalnym i lokalnym oraz wypracowania wspólnej polityki w zakresie zarządzania tym dziedzictwem. Również przyczyniły się do rozwoju współpracy transgranicznej poprzez stworzenie sieci organizacji, które podejmują działania w ww. zakresie oraz do promowania wiedzy o regionalnych tradycjach, praktykach i działaniach mających na celu przywrócenie umiejętności rzemieślniczych.


Zachęcamy do obejrzenia, przygotowanego w ramach projektu, filmu promocyjnego na temat dziedzictwa Karpat (ewt.podkarpackie.pl).
Okres realizacji: 01.09.2018-31.12.2021
Łączny budżet projektu: 1 543 329,05 EUR
Dofinansowanie: 1 376 340,85 EUR


Więcej informacji na stronie internetowej www.kulturakarpat.eu 
 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%