Zamknij
REKLAMA

Zdolność kredytowa - co oznacza?

10:40, 19.05.2021 | materiały patnera

W życiu zdarzają się okoliczności, które generują potrzebę zaciągnięcia kredytu m.in. na mieszkanie czy zakup nowego sprzętu. Jednak należy pamiętać o tym, aby dbać o zdolność kredytową, która otwiera drogę do zaciągania zobowiązań. W jaki sposób ją budować?

Czym jest zdolność kredytowa?

Na pojęcie zdolności kredytowej składa się kilka elementów. Na większość ma wpływ przyszły kredytobiorca. Mając świadomość jak ważny to aspekt, możemy zadbać o jej jakość, aby w przyszłości bez przeszkód podjąć zobowiązanie. Prawo bankowe definiuje to pojęcie jako zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu we wskazanych terminach płatności. Pod uwagę należy wziąć zarówno kapitał, jak i odsetki. Nim bank zgodzi się na udzielenie kredytu, podda potencjalnego kredytobiorcę szczegółowej analizie kredytowej. Jest to proces czasochłonny, wymagający zebrania wielu dokumentów, jakie klient ma obowiązek dostarczyć do banku, w którym chce zaciągnąć kredyt. Dopiero po ich skompletowaniu poddawany jest ocenie zdolności kredytowej.

Czy każdy może starać się o kredyt?

Banki mają opracowane szczegółowe metodyki badania zdolności kredytowej klientów. W każdym banku mogą być nieco inne. Dlatego niektórzy klienci składają wnioski w kilku bankach jednocześnie, podejrzewając, że ich zdolność kredytowa może budzić wątpliwości. Zdarzają się (wyjątkowe) sytuacje, kiedy bank może udzielić kredytu osobie niespełniającej warunków. Wówczas kredytobiorca musi przedstawić plan naprawienia sytuacji finansowej. Jednak takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko.

Co ma wpływ na zdolność kredytową?

Trzeba pamiętać, że na zdolność kredytową wpływamy sami (pozytywnie lub negatywnie). Jeśli zawsze podchodzimy do zobowiązań sumiennie i odpowiedzialnie, bez żadnego problemu oddamy do banku kompletny wniosek o kredyt. Z pewnością zostanie on zaopiniowany pozytywnie po sprawdzeniu naszej zdolności kredytowej, jeśli jej jakość nie będzie budziła wątpliwości. Na zdolność kredytową mają wpływ m.in. :

zaległości w spłacie podjętych zobowiązań – nawet drobne przekroczenie terminu płatności zobowiązania jest już uchybieniem w umowie i będzie brane pod uwagę przy analizie kredytowej przez bank. Taka sytuacja oczywiście będzie widoczna w Biurze Informacji Kredytowej i negatywnie wpłynie na naszą zdolność kredytową.

brak stałych źródeł dochodu – jeśli nie mamy stałego zajęcia i tym samym udokumentowanych dochodów to dla banku, w którym chcielibyśmy starać się o kredyt jest to sygnał, że możemy nie poradzić sobie z zaciągniętym zobowiązaniem, dlatego ten fakt negatywnie wpłynie na naszą zdolność kredytową.

brak oszczędności – jeśli planujemy zaciągnąć kredyt, a nie wykażemy w banku umiejętności oszczędzania w postaci środków zgromadzonych na rachunku (nawet niewielkich) to również nasza zdolność kredytowa dla banku będzie dość osłabiona.

Pamiętajmy, aby świadomie dbać o naszą zdolność kredytową, jeśli planujemy w przyszłości zaciągnąć zobowiązanie w banku np. na zakup mieszkania na sprzedaż w Warszawie.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%