Zamknij

Budżet obywatelski 5 milionów złotych

16:41, 14.10.2018 | MATERIAŁ KW PiS

Szanowni Państwo, władza ma służyć mieszkańcom. Chcę by czuli Państwo, że to właśnie Wasz głos jest w naszym mieście najważniejszy. Jeśli to mi powierzycie możliwość sprawowania funkcji prezydenta wprowadzę:

1. Więcej na budżety obywatelskie – to znaczy, że zwiększę kwotę budżetu obywatelskiego do 5 milionów złotych i to Państwo zdecydują, jakie inwestycje potrzebne są na Waszych osiedlach. Czy będzie to plac zabaw, boisko, remont drogi, chodnika, budowa sygnalizacji świetlnej, klubu osiedlowego czy zupełnie, co innego. Będzie to Państwa solidarny wybór. Chce wydzielić też z budżetu obywatelskiego wspólną pulę pieniędzy, tak by całe miasto decydowało o jednej dodatkowej inwestycji, z której korzystać będziemy wspólnie i która będzie na równi dostępna dla wszystkich mieszkańców Siedlec.
2. Mobilny Urząd – to znaczy, że chcę urzędu otwartego, działającego na co dzień bliżej mieszkańców. Urzędnicy w ramach programu „Mobilny Urząd”, będą pełnić dyżury na państwa osiedlach, tak by każdy mógł załatwić podstawowe sprawy w dogodny dla siebie sposób. Chce postawić również na komunikację z Państwem. Deklaruję, że jako miasto przystąpimy do portalu Naprawmy To.pl, dzięki któremu nie tylko będzie można zgłosić sprawę do magistratu, ale także śledzić etapy jej realizacji.
3. Konkursy w spółkach i instytucjach miejskich – to znaczy, że na wszystkie ważne stanowiska w spółkach miejskich, instytucjach podległych, będą przeprowadzane otwarte konkursy.
4. Rejestr umów – to znaczy, że będzie funkcjonował publicznie dostępny rejestr umów zawieranych przez miasto. Jawność działania wzmacnia naszą samorządność.
5. Siedleckie referendum – to znaczy, że w Siedlcach wprowadzimy instytucję referendum miejskiego. Wprowadzimy również możliwość zabierania głosu przez mieszkańców w czasie trwania rady miasta.


Budowanie miasta obywatelskiego jest dla mnie bardzo ważne. Wiem, że oczekują tego mieszkańcy.  Władza nie może mieć żadnych tajemnic przed obywatelami, a jawność działania wzmacnia naszą samorządność.  Uwolnimy w Siedlcach instytucję referendum miejskiego. Po wyborach powołam komisję do spraw referendum, złożoną z przedstawicieli wszystkich ugrupowań  Rady Miasta Siedlce, poszerzoną o przedstawicieli ruchów miejskich, przedstawicieli spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych. Wspólnie wypracujemy zasady oddania głosu mieszkańcom. Jeśli zostanę prezydentem, publicznie  zobowiąże się, że głos mieszkańców oddany w ten sposób będę realizował. Takie narzędzie chcę stosować w szczególności przy uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego, czy decyzji odnośnie kluczowych inwestycji miejskich.

Budujmy Dalej. Karol Tchórzewski
 

(MATERIAŁ KW PiS)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone