Zamknij
REKLAMA

Regionalne Centrum Wsparcia w Węgrowie coraz bliżej

09:40, 06.12.2019 | LK
Skomentuj
REKLAMA

Zakup budynku po gimnazjum gminy Liw w Węgrowie od kilku lat budził emocje i kontrowersje, szczególnie wśród władz powiatu i radnych poprzedniej kadencji. Ostatecznie, 21 listopada br. został podpisany akt notarialny i powiat stał się właścicielem nieruchomości.

Zdecydowano, że w tym roku za 4,214 mln zł, w tym 2,5 mln zł to wsparcie z rezerwy budżetu państwa, zostanie zakupiony od gminy Liw sam budynek, sprzedaż odbędzie się w dwóch transzach do końca roku. W kolejnym roku, za prawie 3 mln zł kupiona zostanie sala gimnastyczna i boisko. Jak powiedziała starosta Ewa Besztak to ważna i decyzja, będąca krokiem milowym w utworzeniu w Węgrowie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością i Zagrożonych Wykluczeniem. W jego skład wejdą: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Warsztat Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywizacji Zawodowej. Głównym zamysłem stworzenia tego typu placówki jest tworzenie wsparcia dla wszystkich, którzy takowego będą potrzebowali. Po sfinalizowaniu zakupu rozpoczną się prace związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Budynek wymaga przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

W powiecie węgrowskim sprawami socjalnymi, pomocą osobom niepełnosprawnymi zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W jego skład wchodzi Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Zakres działalności PCPR jest bardzo szeroki i skupia wiele zadań dotyczących rodziny w sposób bezpośredni lub pośredni. Podstawową formą działania jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom, rodzinom we wspomaganiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Z kolei w SOSW w Węgrowie jest około 300 podopiecznych. To placówka dla dzieci i młodzieży - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Opieką zajmuje się 102 nauczycieli i 44 pracowników administracyjno – obsługowych. Ośrodek posiada 35 miejsc mieszkalnych dla podopiecznych, którzy zamieszkują w przyjemnie urządzonych, kilkuosobowych pokojach, mają zapewniony dostęp do estetycznie urządzonych łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz całodzienne wyżywienie. Głównym celem zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Internacie jest wychowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Po utworzeniu regionalnego centrum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym znajdzie swoje miejsce Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa, Zespoły Rewalidacyjno- Wychowawcze, Branżowa Szkoła I stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Internat, Punkt Konsultacyjny dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

W skład RCW wejdzie również Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie, gdzie obecnie jest 30 uczestników. To ośrodek wsparcia, pobytu dziennego przeznaczonym dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (typ B). Działalność rozpoczął 15 lutego 2011 roku w zabytkowym budynku drewnianym, parterowym. Ośrodek dysponuje 30 miejscami, działa od poniedziałku do piątku. Uczestnicy zabierani są autobusem z miejsca zamieszkania i odwożeni po zajęciach.

W Jaworku znajduje się Warsztat Terapii Zajęciowej dla 25 uczestników. Jest placówką pobytu dziennego, czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W zajęciach uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych z powiatu węgrowskiego i powiatów ościennych. Są to osoby niepełnosprawne, z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku prowadzi terapie w 5 osobowych grupach, w pracowniach terapeutycznych: gospodarstwa domowego, krawiecko-tkackiej, multimedialnej, ceramiczno – plastycznej i technicznej. Zmiana lokalizacji WTZ przyniesie korzyści uczestnikom i pracownikom. Przede wszystkim placówka będzie mogła się rozwijać. Mogą powstać kolejne pracownie, a co za tym idzie będzie można objąć zajęciami terapeutycznymi większą liczbę podopiecznych. Wpłynie również na budżet palcówki, obniżą się koszty dowozu, ponieważ uczestników z terenu Węgrowa  nie trzeba będzie obejmować usługą transportową. Miasto daje większe możliwości, jeśli chodzi o rehabilitację społeczną i zawodową, zatem nowa lokalizacja wpłynie niewątpliwie na wzrost oferty terapeutycznej, zwiększy się liczba i rodzaj proponowanych uczestnikom zajęć. Bliskie położenie ze SOSW na też swoje plusy, ponieważ uczniowie w sposób płynny będą mieli możliwość przejścia do WTZ.

Jednym z ważniejszych miejsc będzie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Obiekt usytuowany zostanie w istniejącym internacie SOSW(część dzienna) oraz w dobudowanym budynku(część całodobowa), przeznaczony dla 30 osób, w tym 10 z pobytem całodobowym. Planuje się 10 jednoosobowych pokoi mieszkalnych wyposażonych w łazienki. Obie części z dostępem do wydzielonej strefy rehabilitacyjnej. Celem centrum będzie uzupełnienie systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Uczestnicy obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą mieli zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Z kolei w Sadownem powstanie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zlokalizowany w budynku byłego internatu ZSP, który posiada odpowiednią bazę lokalową dającą się dostosować do potrzeb i standardów SOW. Ośrodek będzie dysponował 10 pomieszczeniami, w tym: 3 pokoje mieszkalne dla 12 osób, aneks kuchenny z jadalnią, pralnio/suszarnia oraz pomieszczenia z natryskami, ogólnie dostępne toalety, miejsce do nauki dzieci, ogólnie dostępny pokój dzienny oraz 3 pomieszczenia jako zaplecze administracyjne i specjalistyczne. Zakład będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Specjaliści OIK zapewnią osobom przebywającym w SOW wszelaką pomoc i specjalistyczne wsparcie w ramach swojej działalności w OIK w Węgrowie.

(LK)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA