Zamknij

Robert Chojecki: Stagnacja i marazm są odczuwalne

10:00, 15.01.2021 | KS
Skomentuj
REKLAMA

Wywiad z Robertem Chojeckim, wiceprzewodniczącym siedleckiej Rady Miasta.

Jaki to był rok dla pana?

Taki jak dla nas wszystkich, bardzo trudny, zdominowany przez pandemię koronawirusa, która zmieniła moje życie pod każdym względem. Rok przepełniony niepokojem o zdrowie i życie najbliższych, naznaczony przedwczesnym pożegnaniem wielu ludzi, którzy przegrali walkę ze śmiertelną chorobą. Ogromnie pracowity w każdym obszarze życia zarówno na niwie pracy zawodowej, jak i działalności samorządowej. Zawodowo od kilku lat związany jestem z GK Polimex-Mostostal S.A., sytuacja gospodarcza postawiła przed nami wymagające zadania, utrzymania miejsc pracy, ustabilizowania sytuacji finansowej. Praca w Radzie Miasta skupiała się w tym roku przede wszystkim na wzmożonych działaniach w obszarze ochrony zdrowia i konstrukcji budżetu. To również był czas wielu inicjatyw charytatywnych. Od marca organizuję pomoc dla seniorów, razem z grupą przyjaciół pomagamy ludziom starszym, schorowanym i niepełnosprawnym w zakupie żywności, leków, załatwieniu podstawowych sprawy urzędowych. Organizuję również bardzo ważne dla osób niezaradnych życiowo bezpłatne porady prawne. Dietę radnego w całości przeznaczyłem na zakup maseczek, które wraz z grupą przyjaciół rozdawaliśmy nieodpłatnie mieszkańcom Siedlec, wspieraliśmy również Dom Pomocy Społecznej, Hospicjum i Dom Dziecka. Przyznam, że praca absorbuje mi wiele czasu, ale ze względu na jej efekty i kontakt ze wspaniałymi ludźmi przynosi satysfakcję i wiele radości. W Wigilię, w przebraniu Mikołaja rozdawałem prezenty najbardziej potrzebującym siedlczanom. W kwestii rodziny obecnie staram się wspierać w życiowych planach i decyzjach syna, który aktualnie kończy studia, nieustannie pielęgnuję pamięć zmarłego taty, nieustannie spieram się z moją wspaniałą mamą i niezmiennie obdarowuję pięknymi różami tę samą cudowną kobietę.

A jaki dla miasta Siedlce? 

Pandemia koronawirusa miała wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania miasta i życie mieszkańców. COVID zmienił oblicze działalności gospodarczej, przedsiębiorcy musieli borykać się z problemami ekonomicznymi pandemii. Absencje chorobowe, przestoje ekonomiczne stały się elementem towarzyszącym organizacji pracy w edukacji, działalności gospodarczej czy administracji. Zmieniliśmy przyzwyczajenia, styl życia, charakter pracy. Wszechobecną normą stała się praca zdalna. Mieszkańcom należą się wyrazy uznania, dzięki ich przedsiębiorczości i działaniom osłonowym rządu, który wprowadził elementy pomocowe udało się zminimalizować konsekwencje ekonomiczne pandemii. Ogromne wyrazy wdzięczności należy skierować w stronę siedleckich lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy pracowali na pierwszej linii frontu z nieustannym zagrożeniem życia i zdrowia. 

Czy coś uległo poprawie we współpracy na linii Rada Miasta - Prezydent?

Z przykrością muszę stwierdzić, że zupełnie nic. W praktyce współpraca nie istnieje. Po raz kolejny w wypowiedziach posesyjnych prezydent deprecjonuje i ignoruje pracę radnych, zapominając o szczególnej roli RM jako organu stanowiącego prawo lokalne i kontrolnego w stosunku do prezydenta. Przyznanie radzie uprawnień kontrolnych podkreśla jej szczególną pozycję w ustroju organów samorządowych, to są fundamentalne struktury samorządowej demokracji. Ten najtrudniejszy czas epidemii jest weryfikacją dla nas samorządowców. W obliczu zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia należy bezwzględnie zrezygnować z ambicji politycznych i współpracować dla dobra mieszkańców. Prezydent powinien mieć świadomość, że reprezentuje wszystkich siedlczan, nawet tych którzy mają odmienne poglądy i wszystkim bez różnicy należy się równe traktowanie i szacunek. Wielokrotnie zapraszałem prezydenta do współpracy, ponieważ siedlczanie oczekują rozwoju miasta, poprawy jakości życia, lepszej przyszłości dla swoich dzieci, pracy i godnej płacy. Możemy to osiągnąć współpracą z wzajemnym szacunkiem, ale wciąż prezydent zaprzepaszcza tę szansę. Należy kategorycznie porzucić myślenie o Siedlcach w kategorii rządzenia, a trzeba przejść do współtworzenia razem z Radą Miasta i wszystkimi środowiskami politycznymi miejskiej przestrzeni, bez tonu współpracy zaczynamy dryfować i tracić znaczenie lidera regionu.

Czy dało się uniknąć podwyżek, które w 2021 roku dotkną mieszkańców? 

Po raz kolejny wyraźnie przypominam, że absolutnie to nie jest odpowiedni czas na wprowadzanie podwyżek, każdy domowy budżet zmaga się z dodatkowymi wydatkami na leki czy środki dezynfekujące. Przypomnę też, że kolejny raz wprowadzone zostały podwyżki za odbiór śmieci. W mojej ocenie straciliśmy ponad dwa lata, wciąż pomimo upływu czasu magistrat nie wypracował perspektywicznej strategii gospodarki odpadami, ani szczelnego systemu odbioru śmieci. Mówiąc obrazowo wciąż podwyższamy ceny na zasadzie malowania durszlaka, który pomimo kolejnej warstwy farby ciągle przecieka. Nadal uczciwi mieszkańcy płacą za nieujętych w systemie lokatorów wynajmowanych mieszkań. Niezrozumiałe było również podwyższenie cen ciepła przez Przedsiębiorstwo Energetyczne. Uważam, że bardzo dobra kondycja ekonomiczna firmy pozwalała na zatrzymanie podwyżek bardzo dotkliwych dla wszystkich mieszkańców, ale w sposób szczególny uciążliwych dla przedsiębiorców. Kompletnym zaskoczeniem była skala blisko 30% podwyżek, która obciążyła lokatorów w zasobach administracyjnych STBS. Dodatkowym obarczeniem dla mieszkańców Siedlec zostały wprowadzone podwyżki podatku od nieruchomości i biletów MPK. Należy bezwzględnie pamiętać, że spółki miejskie mają pracować dla siedlczan, a stabilizacja cen wpisuje się w służebną rolę prezydenta i spółek miejskich wobec mieszkańców. Reprezentowanie mieszkańców to zawsze zaszczyt i odpowiedzialność, ten obowiązek należy traktować z pokora. Z ogromną przykrością musze stwierdzić, że swoisty „pakiet podwyżek” pomimo mojego sprzeciwu i apeli o powstrzymanie stał się bolesnym faktem. 

Czy nie uważa pan, że pandemia koronawirusa - pomimo całej powagi - nie była czasem traktowana jako wymówka?   

Niestety, nie mogę oprzeć się wrażeniu ze COVID potraktowany został jako wytłumaczenie wszystkich niepowodzeń. Oczywiście, pandemia wpływa na działalność miasta, ale to właśnie ten trudny jest czas jest weryfikacją dla aktywności samorządów. Mieszkańcy od włodarzy oczekują pomocy, efektywności i współpracy. Należy współdziałać, żeby uzyskać stabilizację konstrukcji budżetowej i przeciwstawić się problemom gospodarczym. Można przytaczać przykłady samorządów, które pomimo trudnej sytuacji gospodarczej radzą sobie bardzo dobrze, chociażby niedaleki Chełm, który wspaniale się rozwija. W Siedlcach brak inwestycji, zero środków zewnętrznych i ostatnie fiasko dofinansowania z RFIL wyraźnie pokazały brak efektywności magistratu. W rozwoju gospodarczym inwestycyjne realia nie wybaczają straconych szans. Musimy za wszelką cenę wykorzystać potencjał jaki dają możliwości płynące z budowy autostrady łączącej Warszawę z Siedlcami. Moje rodzinne miasto jest dla mnie zawsze wartością najwyższą, dlatego w obliczu zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Siedlec zaapelowałem do prezydenta oraz wszystkich ugrupowań politycznych i społecznych o ponadpolityczną współpracę i zjednoczenie sił w walce z epidemią. 

Jak pan oceni poziom inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych w 2020 roku?

Poziom inwestycji jest znikomy, a stagnacja i marazm inwestycyjny wyraźnie odczuwalne. Idealnym przykładem odzwierciedlającym poziom pozyskiwania dofinansowań jest już wspominana próba pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która zakończyła się kompletnym niepowodzeniem. Gospodarz musi być efektywny, dziura w chodniku czy jezdni nie ma barwy politycznej. Dla dobra mieszkańców i rozwoju Siedlec należy współdziałać. Żałuję, że nie potrafimy korzystać z takich programów jak chociażby „Maluch+”, który dawał szansę na budowę tak bardzo potrzebnego miastu drugiego żłobka. Wzorem braku profesjonalizmu okazał się wniosek o sfinansowanie projektu kładki dla rowerów oszacowany na kwotę 19,5 mln, nawet sami urzędnicy nie wierzyli w powodzenie tego nieprofesjonalnie przygotowanego projektu. Przypomnę jedynie, że w 2017 roku miasto uzyskało niebagatelną kwotę 320 mln dofinansowania, które uzupełniało wkład własny projektów inwestycyjnych. Dlatego przy tej niemocy inwestycyjnej z ogromną radością przyjąłem wiadomość o zakwalifikowaniu do realizacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu Rewaloryzacji Parku Aleksandria. Należy podziękować prezydentowi Kudelskiemu, który kilka lat temu złożył wniosek o dofinansowanie i ministrowi Tchórzewskiemu za osobiste zaangażowanie w uzyskanie finansowego wsparcia. Park dla wielu siedlczan to nie tylko miejsce spacerów i odpoczynku. To przede wszystkim piękne miejsce, pełne wspomnień, które służyło swoją urodą pokoleniom mieszkańców. To dziedzictwo Księżnej Ogińskiej. Nasz park ma ogromną szansę zostać zabytkową perłą regionu i miejscem nauki dla najmłodszych. Park ma zyskać nową funkcjonalność edukacyjną. Szanowni Państwo to 15,5 hektara radości i wręcz magicznych wspomnień. Mam też w tej radości osobistą nutkę satysfakcji, gdyż osobiście zabiegałem o jego rewitalizację rozmawiając z pracownikami ministerstwa, a we wrześniu złożyłem wniosek do budżetu miasta o zabezpieczenie środków na rewaloryzację tego wspaniałego miejsca, dlatego czekam z utęsknieniem. Z niecierpliwością czekam również na zakończenie realizacji budowy ścieżki rowerowo-spacerowej z oświetleniem wokół siedleckiego zalewu, którą zainicjowałem w ramach budżetu obywatelskiego.

Czy do wszelkich usprawnień życia w mieście niezbędne są wydatki i pożyczki?

Niekoniecznie. Bardzo często pomysł jest o wiele bardziej cenny niż pieniądze. W mojej ocenie priorytetem jest opracowanie kompletnej i perspektywicznej strategii rozwoju miasta w oparciu o optymalne wykorzystanie własnych walorów regionalnych.

Musimy szukać dofinansowań zewnętrznych, programów rządowych. Zobowiązania finansowe są obecnie na wysokim poziomie, dlatego niepokojąca jest konstrukcja budżetowa, która zawiera możliwość zaciągnięcia 36 mln obligacji. Trzeba monitorować realizację budżetu, obecnie wskaźnik zadłużenia wynosi 62,84% planowanych dochodów. Nie wykluczam posiłkowania się zobowiązaniem, ale po wnikliwej analizie z przeznaczeniem na wkład własny inwestycji. Ekonomia to język ludzkich potrzeb, trzeba pamiętać o zagrożeniu regresem, degradacją społeczno-gospodarczą i podejmować działania kreatywne, wyprzedzające, perspektywiczne, dlatego wybór projektów nowoczesnych technologii, poprawiających konkurencyjność i chroniących miasto przed migracją odgrywa kluczową rolę. Bardzo niekorzystna w tym kontekście jest strata organizacji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, który przez kilka lat odbywał się w Siedlcach. Zaprzepaszczamy szansę zainteresowania potencjalnych inwestorów regionem. Wręcz koniecznością jest stworzenie warunków rozwoju, poprawy jakości życia, stabilnej pracy i godnej płacy dla mieszkańców.

Na koniec pytanie o sport. Czy najgorsze już za nami? 

Aktywność fizyczna w dobie pandemii to budowanie odporności, jak mawia powiedzenie „Ruch jest w stanie zastąpić wiele leków, natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu”. Ćwiczenia fizyczne, spacery, bieganie czy jazda rowerem, do których serdecznie zachęcam, wpływają bardzo korzystnie na nasz system immunologiczny Aktywność sportowa, zarówno na poziomie zawodowym, jak i sportu dzieci i młodzieży czy powszechnego ruchu w trakcie pandemii w kontekście zdrowia ma fundamentalne znaczenie. Sport wyczynowy został zdemolowany przez wirus. Kluby i stowarzyszenia sportowe muszą zmagać się nie tylko z problemami natury finansowej, ale nawet z kompletowaniem kadr czy przeprowadzaniem okresów przygotowawczych. Bardzo często absencja chorobowa w drużynach wypacza wyniki rywalizacji sportowej. Ogromnie bolesne dla piękna sportu są obostrzenia reżimu sanitarnego, które uniemożliwiły udział publiczności w wydarzeniach sportowych. Wierzę, że już w najbliższym czasie kibice wrócą na stadiony. Na szczęście rozgrywki rundy jesiennej udało się dokończyć i ta sportowa rywalizacja, choć w okrojonej formie, ale dała kibicom sportową radość. Po wielu perturbacjach i problemach pokładałem ogromne nadzieję w stabilizację i rozwój MKP Pogoń Siedlce. Wierzę, że możemy zbudować w oparciu o wychowanków silną markę własną, która na stałe zadomowi się na zapleczu Ekstraklasy. Jeszcze większe oczekiwania towarzyszą rugbistom Pogoni Siedlce, którzy dzięki konsekwentnej pracy aspirują do medalu mistrzostw Polski z najcenniejszego kruszcu. Oby pandemia nie pogrążyła tych sportowych marzeń. Sport jest mi szczególnie bliski, od najmłodszych lat moje serce oddane jest dwóm klubom - Pogoni Siedlce i Legii Warszawa. Obecnie współpracuję z obydwoma przy organizacji imprez patriotycznych i charytatywnych. W sierpniu zorganizowaliśmy Siedlecką Godzinę W upamiętniającą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a w Boże Narodzenie przygotowaliśmy świąteczną akcję wsparcia Domu Dziecka w Kisielanach pod hasłem Niebieski Mikołaj.

Czego pan życzy Siedlcom i siedlczanom w 2021 roku?

Bolesne doświadczenia ostatnich miesięcy brutalnie uświadomiły wszystkim jak kruche jest nasze bezpieczeństwo i życie, uzmysłowiły nam jak ogromną wartością jest rodzina i ludzka pomoc. Życzę wszystkim, żeby ten rodzaj więzi i dobrosąsiedzkiej pomocy z nami pozostał w nowym roku. Mnóstwa zdrowia, siły, nadziei i wiary, która daje siłę pokonać przeciwności losu z całego serca życzę. Niech nowy rok obdarzy państwa szczęściem. Siedlce to moje miasto rodzinne, piękne i dumne. Miasto mojej pierwszej miłości, szkolnych przyjaźni, na zawsze pozostanie w mym sercu… a w pracy radnego Siedlce zawsze będą dla mnie wartością najwyższą. Wierzę, że rozwój i potencjał doprowadzi miasto do znaczenia ponadregionalnego i za kilka lat Siedlce będą mogły cieszyć się mianem stolicy regionu i lidera ściany wschodniej.

(KS)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (28)

JarusJarus

19 6

Hi. Hi lans w pełnej krasie. Znamy tego Pana i już niczym nas nie zaskoczy. 09:27, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

M.M.

20 6

Szczęśliwie sesje Rady Miasta można obejrzeć na YT. Tam widać dokładnie "troskę" pana radnego i" chęć dialogu". To zwykły szkodnik. Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji zniknie z Rady Miasta. 09:35, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SiedlczaninSiedlczanin

7 18

Szacunek za pracę Panie Robercie. 09:39, 15.01.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

He heHe he

3 1

Gdzie pracę? Chyba stołek w Mostostalu. 13:27, 15.01.2021


Aśka Jachowska I AdaAśka Jachowska I Ada

14 6

Jak można wierzyć w szczere słowa Pana radnego skoro jego kariera zawodowa uzależniona jest od jego partii Tylko partyjny bełkot utrzyma go na stołku. W Siedlcach jest identycznie jak w Wałbrzychu 😜, 09:39, 15.01.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Aśka JachowskaAśka Jachowska

2 5

Informuję, że użyte moje imię i nazwisko to nie osoba z Facebooka, która popiera Pana Chojeckiego. Zgłoszę na Policję, żeby zweryfikowali, czy faktycznie komentarz napisała Aśka Jachowska i jest to zbieżność nazwisk, czy ktoś podszywa sie i używa mojego imienia i nazwiska. Już jedna Radną przepraszała może ktoś być kolejny. 10:50, 15.01.2021


ObserwatorObserwator

18 6

Śmieszą mnie te górnolotne słowa, których Pan radny nawet sam nie napisał. Opowiastki ile to on robi i jak jest zaangażowany w pomoc potrzebującym. Jak to swoją dietę przeznaczył na maseczki. Maseczki dostał za darmo. Ma niezłego doradcę od PR. Żeby faktycznie tyle robił ile naopowiadał w tym wywiadzie zdjąłbym czapkę i ukłonił się przed nim. Wszystkie wywiady przed kamerą to ustawki, na które Pan radny przychodzi w ostatniej chwili. Dziwi mnie ta publiczna obłuda. 09:39, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Kibic Kibic

7 14

Śmieszy ten anonimek hejterek kłamczuszek M vel Obserwator itd od razu widac ze negatywne komenty pisze jedna osoba. Do Zobaczenia na sektorze Robert . Powodzenia ! Tyle w temacie 09:51, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KlasykKlasyk

3 17

Brawo Robert chociaż Ty masz odwagę powiedzieć prawdę co się dzieje w mieście. Tracimy wszędzie A załącznika się boją tylko że to już emerycik i czego się bać hehehehe 09:58, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do Kibicdo Kibic

13 4

cyt...... "Śmieszy ten anonimek hejterek kłamczuszek M vel Obserwator itd od razu widac ze negatywne komenty pisze jedna osoba. Do Zobaczenia na sektorze Robert . Powodzenia ! Tyle w temacie"

A mnie nie śmieszy a wkurza, że podszywasz się pod kibiców tłuczku jeden. Do zobaczenia na sektorze haha. To się chyba nie doczekamy bo radny jest przyspawany do swojego miejsca w VIP sektorze a nie na kibicowskim. To co mu świetnie wychodzi to podpinanie się pod akcje charytatywne kibiców i opowiadanie jak w wywiadzie ile to on robi. Świetnie wychodzi mu wypinanie cycków do dekorowania kolejnymi orderami. 10:24, 15.01.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ShowShow

3 1

Ciekawe gdzie Pan radny byłby bez stołka w Mostostalu? Może ktoś wie? 10:54, 15.01.2021


DuszekDuszek

15 4

Tak jest. Sesje są transmitowane i Pan radny pogadac może. Tylko treść tej gadki odbiega rażąco od stanu faktycznego. Działanie typowego aparatczyka partyjnego. Praca w Mostostalu i peny pochwalne na temat pisu jaki to modelowy przykład. Co do ostatniego wsparcia finansowego samorządów to przypomnę Panie Chojecki, że dziwnym trafem wniosków nie potrafili napisać wszyscy oprócz pisowskich przymusów. Dziwne prawda. Z życia wiem, że im więcej ktoś chwali się tym co robi tym mniej faktycznie jest w tym działania. Pan radny pokazał jak szybko można zmienić kolor partyjny i poglądy. Niektórzy z polityki robią sobie sposób na życie. Niektórzy posuwają się jeszcze dalej bo dorabiają do tego ideologię. 10:43, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Malu quizMalu quiz

16 4

Gdzie byłby teraz radny gdyby nie stołek w Mostostalu? 10:58, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KibicKibic

4 16

Do @do kibic Proponuje spotkanie podszywany kłamczuszku wytłumaczę ci zasady demokracji o ile nie stchórzysz :) Szacunek Robert !!! 11:17, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Aśka JachowskaAśka Jachowska

3 10

Informuję, że użyte moje imię i nazwisko to nie osoba z Facebooka, która popiera Pana Chojeckiego. Zgłoszę na Policję, żeby zweryfikowali, czy faktycznie komentarz napisała Aśka Jachowska i jest to zbieżność nazwisk, czy ktoś podszywa sie i używa mojego imienia i nazwiska. Już jedna Radną przepraszała może ktoś być kolejny. 12:25, 15.01.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

DuszekDuszek

5 1

Radny Chojecki zapomniał pochwalić się jeszcze jedną akcją. Panie Chojecki a akcja obrony kościołów w Siedlcach przed lewakami. O ile dobrze pamiętam to o lewaków radnemu chodziło. Czy był tam spektakularny sukces? Czytałem w mediach, że ktoś nawet ucierpiał. Jakaś dziewczynka trzymająca kartonowe hasło. 15:53, 15.01.2021


FbFb

10 2

Czekamy Aśka Jachowska na zgłoszenie w wtedy zobaczymy kim jest Aśka Jachowska z fb. Jak widać silnie powiązana bo normalnie nikomu nie przyszloby do głowy tłumaczyć się, że to nie ja. No chyba, że w grę wchodzi posadka i dobre pieniądze, ktore można stracić. 12:38, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

He he heHe he he

11 2

Aśka dawaj zgłaszaj. Chcemy Cię poznać. Aż wszedłem na fb by cię zobaczyć. Oprócz krytyki Sitnika i Jastrzębskiego jest uwielbienie dla wszystkiego co pisowskie. Może jakieś swoje zdjęcie zamieścisz gwiazdo facebooka. Byłoby miło Cię zobaczyć 13:00, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

A naszA nasz

9 1

Radny bohater nie pochwalił się obroną siedleckich kościołów przed o ile dobrze pamiętam lewakami. Media donosily nawet o poturbowanej dziewczynce. Taka to była obrona. Co radny planuje na najbliższy czas? 16:00, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NormalnyNormalny

1 5

Do @ he he he ! czekamy ? tzn kto? podpisz sie jeżeli masz odwagę a pozniej wymagaj. Krótko. 16:08, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UuuUuu

2 0

I kij i kominiarka 16:25, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GosiaGosia

2 1

Dlaczego mieszkańcy gminy Siedlce mogą płacić za wywóz odpadów 10 złotych gdzie w Siedlcach jest to kwota prawie dwukrotnie większa. Może trzeba brać przykład i zmienić cały system odbioru. 22:12, 15.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

A takA tak

5 1

Panie Chojecki co to jest godność osobista? To pierwsze pytanie. I drugie. Sprzedajna persona i polityczna horongiewka? Odpowie Pan? 15:57, 16.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkaniec ul. 11 LMieszkaniec ul. 11 L

1 5

Szacunek za pracę Panie Robercie 18:53, 16.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Siedlczanin Siedlczanin

1 5

Dziękuje za pomoc Pozdrawiam serdecznie 19:04, 16.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MariuszMariusz

4 1

Chcieliście zrobić z Tym Panem wywiad czy Was poprosił?
Współczucie, bezinteresowność, współpraca - no człowiek do rany przyłóż.
.... szkoda, że niektórzy w to wierzą ☹
11:44, 17.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Radek Radek

1 4

Do Mariusz. Ja wierzę bo znam człowieka i widzę to co robi dla miasta i życzę mu zdrowia i żeby dalej pracował dla ludzi. 14:20, 17.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RadekRadek

4 1

Przejrzyj na oczy 15:54, 17.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%