Zamknij
REKLAMA

Pracownicy oświaty otrzymali nagrody prezydenta

11:12, 17.10.2019 | Urząd Miasta Siedlce
Skomentuj
REKLAMA

68 nauczycieli odebrało z rąk Prezydenta Miasta Siedlce nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 16 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Obchody uświetnił spektakl "Nerka" w wykonaniu aktorów Teatru ES.

Mówi się, że przysłowia i powiedzenia są mądrością narodów. Jedno z nich „Kto nigdy uczniem nie był, też mistrzem nie będzie” idealnie pasuje do święta tradycyjnie nazywanego Dniem Nauczyciela. Wszyscy jesteśmy uczniami i nauczycielami – przecież uczymy się przez całe życie i jednocześnie nieustannie uczymy – chociażby własne dzieci. Ale edukacja to nie tylko nauka. To postrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw, to kształtowanie postaw szlachetnych, to kształcenie w kierunku rozwoju najlepszych ludzkich wartości.
Zatem nauczyciel to przewodnik, mistrz w swojej profesji, którego powołaniem jest przekazywanie swego mistrzostwa uczniom i wychowankom, którzy mu zawierzyli, którzy siedzą przed nim w ławkach. To zawód specyficzny, bo wpływający bezpośrednio na drugiego człowieka, na jego sferę psychiczną z całym nieuchwytnym obszarem osobowości, duchowości, intelektu i emocji – a więc tego, co jest najistotniejszym składnikiem człowieczeństwa.

Święto zwane Dniem Nauczyciela, od 1982 roku zostało nazwane Dniem Edukacji Narodowej. Ta nazwa jest związana z działalnością Komisji Edukacji Narodowej – pierwszym w Europie Ministerstwem Oświaty powstałym w 1773 roku, które zajęło się reformą szkolnictwa w Polsce. Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy, na nowo zorganizowano szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała być istotnym ogniwem reformy państwa – jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.
W czasach nam współczesnych 14 października jest dniem, w którym podczas uroczystości szkolnych i państwowych przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu, nagradza zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich pracę.

Na mocy Uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Siedlce za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Nagrody Prezydenta Miasta decyzjami z dnia 25 września 2019 oraz 10 października br. otrzymało 68 wyróżniających się nauczycieli.

Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce otrzymali:

Pani Małgorzata Mościcka, Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 4
Pani Dorota Jagiełło, Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6
Pani Jadwiga Joszt Wysokińska, Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 14
Pani Katarzyna Lipińska, Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 15
Pani Anna Siestrzewitowska, Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 17
Pani Urszula Czyżniejewska, Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Inetegracyjnego Nr 20
Pani Beata Bentkowska, Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 22
Pani Małgorzata Kacprowska, Nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 25
Pan Paweł Kuligowski, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Pani Jadwiga Chomacka, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Pani Karolina Borowska-Stańczuk, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gabriela Narutowicza
Pani Dorota Osiak, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gabriela Narutowicza
Pan Roman Ignaciuk, Członek Komisji Edukacji Rady Miasta Siedlce
Pan Dariusz Kupiński, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki
Pani Barbara Biarda, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki
Pani Beata Górska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki
Pani Agnieszka Kamieńska-Ławecka, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki
Pani Maja Barszczak, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza
Pani Agnieszka Banaś, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza
Pani Anna Pluta, p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza
Pani Joanna Kowalska - Wróbel, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza
Pani Maria Kasjanowicz, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza
Pani Joanna Kowalczyk, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza
Pan Wojciech Mamcarz, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza
Pani Katarzyna Drabarek, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego
Pani Agnieszka Żydowicz-Chomicz, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego
Pani Tatiana Jakubiak, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego
Pani Małgorzata Matuszewska, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego
Pan dr Karol Wnorowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Pani Anna Staniszewska, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Pani Dorota Wojtczak-Belniak, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Pani Małgorzata Pieciukiewicz, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Pani Agnieszka Bączyk, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza
Pani Anna Sulej, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza
Pani Ewa Kołodziejak, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej
Pani Bożena Szczygielska, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej
Pani Agnieszka Krusińska, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II
Pani Iwona Moskwiak, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II
Pani Małgorzata Szostek, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II
Pani Bogusława Chalecka, Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
Pani Katarzyna Madej-Szczęśniak, Nauczyciel Szkoly Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
Pani Urszula Boczarska, Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica
Pani Stefania Lipińska, Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica
Pan Mateusz Szmitkowski, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica
Pani Barbara Adamiak, Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
Pani Renata Kulik, Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
Pani Anna Borychowska, Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica
Pani Agnieszka Seredzińska, Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica
Pani Elżbieta Sobiczewska, Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica
Pani Alina Krasuska, Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego
Pani Anna Wideńska, Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego
Pani Anna Bareja, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego
Pan Piotr Nurzyński, Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego
Pani Alina Brochocka, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema
Pani Joanna Rak, Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema
Pan Andrzej Kopiec, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa
Pani Agnieszka Dołęga, Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa
Pani Marta Lipińska, Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa
Pani Agnieszka Mazurek, Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa
Pani Anita Woźnica, Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa
Pani Małgorzata Kotarska, Wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi
Pani Joanna Podniesińska, Nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi
Pan Jacek Jagiełło, Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
Pan Sławomir Siewruk, Nauczyciel Centrum Kształcenia Praktycznego
Pani Maria Małgorzata Lech, Nauczyciel Centrum Kształcenia Ustawicznego
Pani Marta Majek, Nauczyciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Pani Anna Skóra, Nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej
Pani Maria Weresa, Nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej.

W imieniu wyróżnionych nauczycieli głos zabrała Pani Małgorzata Kotarska – wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

Zawód nauczyciela to szlachetna misja i powołanie. Życzymy, aby nauczanie i kształtowanie serc i umysłów najmłodszego pokolenia były dla Państwa źródłem osobistej i zawodowej satysfakcji, by nadzieje i marzenia, które Państwu towarzyszą każdego dnia stawały się inspiracją i wyzwaniem do podejmowania nowych zadań dydaktyczno – wychowawczych.

Jednocześnie wyrażamy uznanie i wdzięczność za zaangażowanie, pasję i poświęcenie na rzecz nauczania i wychowywania kolejnych pokoleń młodych ludzi, dla których jesteście Państwo autorytetami i przewodnikami po krętych ścieżkach życia.

Fotorelacja na siedlce.pl

(Urząd Miasta Siedlce)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA