Zamknij

poniedziałek, 15.04

Mińsk Mazowiecki, Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Bilety: Wstęp wolny

Do wtorku, 16 kwietnia, w ZSZ nr 2, w godz. 10-16, można oglądać wystawę „Od Wyszehradu do Wyszehradu”.
Ekspozycja jest wspólnym dziełem archiwów Grupy Wyszehradzkiej. Rolę wiodącą w tym przedsięwzięciu odegrało Polskie Towarzystwo Archiwalne przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk. Ekspozycja ma charakter objazdowy. Pokazywana była w wielu miejscach w Polsce i za granicą. Przedstawia wspólną historię czterech państwa: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Wyszehrad, będący niegdyś miejscem słynnych zjazdów, podczas których spotykali się królowie Polski, Czech i Węgier, pojawił się ponownie w historii Europy Środkowej przy okazji utworzenia współczesnej Grupy Wyszehradzkiej. Wystawa jest próbą skrótowego zobrazowania rozwoju stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi dzisiejszą Grupę Wyszehradzką.

 

© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone