Zamknij

11:46, 26.02.2018
W niedzielę, 25 lutego, w Łosicach przysięgę wojskową złożyli żołnierze z . Batalionu Piechoty Lekkiej wchodzącej w skład 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystości wzięli udział m.in. dowódca 5. Mazowieckiej BOT płk dypl. Andrzej Wasilewski, posłowie: Anna Maria Siarkowska, Teresa Wargocka, Krzysztof Głuchowski, starosta łosicki Bożena Niedzielak, burmistrz Łosic Mariusz Kucewicz, radni, duchowni i rodziny żołnierzy. 52 osoby składające w niedzielę przysięgę ukończyło szkolenie, które rozpoczęło się 10 lutego.
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: redakcja@zyciesiedleckie.pl
REKLAMA
© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone