Zamknij

18:08, 21.11.2017
W poniedziałek, 20 listopada, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyło się drugie z kolei szkolenie dla rodziców. Tematem warsztatów „Mój świat autyzm” było postrzeganie autyzmu jako pewnego rodzaju zdolności, nie zaś jako niepełnosprawności. Na spotkanie przybyło ponad 30 rodziców. Gości przywitała dyrektor SOSW Hanna Kasperowicz. Przypomniała ona 10 rzeczy, o których chciałoby powiedzieć dziecko swoim rodzicom i podkreśliła, jak ważną rolę w wychowaniu pełni miłość, zrozumienie, uwaga i pomoc osoby dorosłej. Potem uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć świat oczami dziecka z autyzmem. W ramach szkolenia rodzice mieli okazję dowiedzieć się, jak dzieci z autyzmem odbierają świat zakłócany przez nieprawidłowe działanie kanałów sensorycznych. Sensoryzmy to dziwne, powtarzane przez dziecko z autyzmem zachowania, które ze strony dziecka są próbą naprawienia uszkodzonych kanałów zmysłowych. Zaburzenia sensoryczne mogą być związane z jednym lub kilkoma obszarami dotyczącymi zmysłu dotyku, węchu, słuchu, smaku i wzroku. Przekazane wiadomości wzbogaciły wiedzę rodziców na temat odbierania i przetwarzania bodźców zewnętrznych przez osoby z ASD. Szkolenie uzmysłowiło uczestnikom, jak trudne jest funkcjonowanie dzieci z autyzmem. Wiele pozytywnych, ale silnych emocji wzbudziła też część praktyczna spotkania, podczas której rodzice mogli odczuć na sobie, jak to jest, gdy ma się na przykład niedowrażliwość wzrokową, nadwrażliwość węchową lub smakową. Więcej na ten temat, w Życiu Siedleckim, w piątek 24 listopada
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: redakcja@zyciesiedleckie.pl
REKLAMA
© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone