Zamknij

Czy to pomoże rozwiązać problem podrzucania śmieci?

14:18, 14.07.2017 | BG
REKLAMA
Skomentuj

Od października na terenie Sokołowa Podlaskiego wchodzi jednolity system zbierania odpadów, także dla firm. Umowy z miastem muszą podpisać wszyscy właściciele nieruchomości.

Jeśli chodzi o mieszkańców, to jednolity system obowiązuje już od połowy 2013 r. Na sesjach często radni wskazywali na to, że jest on dziurawy i wymykają się z niego podmioty gospodarcze, które unikają płacenia za odbiór odpadów. Można się było domyślać, że śmieci pozbywają się w s
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z 22 czerwca 2017 r. miasto przejmuje od 1 października obowiązki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 
Od tego dnia wszystkie nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski zostaną objęte jednolitym systemem zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym także przedsiębiorstwa, urzędy, instytucje oraz placówki oświatowe i medyczne. W związku z tym właściciele nieruchomości, na których funkcjonują firmy, urzędy i instytucje mają obowiązek złożyć do burmistrza miasta Sokołów Podlaski deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określą ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów komunalnych oraz wyliczą miesięczną opłatę za odbieranie odpadów. Ta opłata to iloczyn liczby zadeklarowanych rodzajów pojemników na odpady oraz stawki określonej w uchwale rady miejskiej. I tak np. koszt odbioru pojemnika 60-litrowego z odpadami zmieszanymi to 9 zł, 240-litrowego – 37 zł, a kontenera KP-7 to 790 zł. Niższe stawki obowiązują w przypadku segregacji odpadów.

Szczegółowych informacji, a także pomocy w prawidłowym wypełnieniu deklaracji udzielają pracownicy urzędu w pokoju nr 40 oraz pod numerem telefonu 25 781 75 56, w godzinach 8:00-16:00. Druki deklaracji pobrać można z serwisu internetowego miasta (https://sokolowpodl.pl) lub w siedzibie Urzędu Miasta. 

W przypadku niezłożenia deklaracji, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, burmistrz ma obowiązek określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla danej nieruchomości, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

(BG)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© zyciesiedleckie.pl | Prawa zastrzeżone | 2018